Reactie V&VN op Hoofdlijnenakkoord 2024-2028

  • 16 mei 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Tweede Kamer

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg in ons land. Onderwerpen als het aanpakken van het personeelstekort in deze sector, investeren in de ouderenzorg, nadruk op het belang van de wijkverpleging en het aantrekkelijker maken van werken in de zorg, staan in het akkoord genoemd. “Het gaat echter wel om een tekst op hoofdlijnen, de concrete vertaling zien we graag snel tegemoet”, stelt V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “In het akkoord is te lezen dat er jaarlijks 600 miljoen euro extra gaat naar ouderenzorg voor bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgplekken. Dat sluit aan bij ons eerder gepresenteerde verkiezingsmanifest waarin staat dat er altijd plek moet zijn voor de meest kwetsbare mensen.”

Om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken, willen de vier politieke partijen werknemers meer autonomie, loopbaankansen en betere arbeidsvoorwaarden geven. “Regeldruk en administratieve lasten worden door zorgprofessionals en V&VN al jaren genoemd als onnodige tijdrovende onderdelen van het werk. In het akkoord staat dat die bureaucratie omlaag moet. Voorgaande kabinetten zeiden dat ook al. Wij juichen dat nog steeds toe”, zegt Buurman.

De vier partijen streven naar een betere palliatieve zorg en jeugdzorg. Daarnaast wordt in het akkoord aandacht besteed aan het belang van preventie; het voorkomen van zorg en ziekte. Buurman: “De wijkverpleging heeft daarbij een belangrijke taak en de samenwerking op dat gebied tussen huisarts en wijk wordt benadrukt.”

Zorgen

Hoewel er in het akkoord nadruk ligt op het behoud en aantrekken van meer zorgprofessionals, lijkt het budget (de TAZ-gelden) om extra mensen een zorgopleiding te laten volgen omlaag te gaan. “Dit baart V&VN grote zorgen. Er zijn forse maatregelen nodig. Investeer in de mensen die het werk moeten doen. Niet voor niets pleiten wij voor gratis zorgopleidingen in ons manifest.”

Buurman hoopt dat de ambities en de financiële paragraaf op elkaar aansluiten. “Een voorbeeld is de korting op de publieke gezondheid, terwijl in het akkoord staat dat preventie juist centraler wordt gesteld en dat de gezondheidsverschillen moeten verkleinen.”

Meer weten? Hier zijn het Hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage.

De NOS pakte de zorgen van V&VN op in de reacties.

Ook Skipr nam de reactie van V&VN mee.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd