Praat mee over voorbehouden handelingen en deskundigheidsbevordering in de wet

  • 22 juni 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Wet BIG Nieuws

Voorbehouden handelingen, deskundigheidsbevordering en tuchtrecht: deze drie onderwerpen staan centraal in de nieuwe ontwikkelingen voor de Wet BIG. Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Het is belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten meepraten over deze ontwikkelingen in de wet. Om goed in kaart te brengen waar de knelpunten liggen en wat er speelt bij verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, organiseert V&VN in september zes online bijeenkomsten. De uitkomsten toetsen we in een ledenpeiling. Dat wordt de basis voor onze inbreng bij VWS. Wil jij je mening geven en ons ideeën aanreiken? Geef je op voor een van de bijeenkomsten!

Ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de gezondheidszorg kunnen knelpunten veroorzaken in hoe de wet nu is ingericht. Denk aan ontwikkelingen als langer thuis wonen, digitalisering, het gebruik van nieuwe technologieën, de opkomst van netwerkzorg en de groeiende personeelstekorten. Over de knelpunten én oplossingsrichtingen gaan we met leden en niet-leden in gesprek tijdens de bijeenkomsten in september. Voor alle duidelijkheid: de beroepsdifferentiatie is helemaal van de baan. De verpleegkundige blijft één beroep in de wet. Het ministerie richt zich nu op drie andere onderwerpen:

1. Voorbehouden handelingen en beroepenregulering
Welke knelpunten kom je tegen bij de regels voor voorbehouden handelingen en hoe kunnen deze worden opgelost? De knelpunten kunnen te maken hebben met onduidelijkheid, onbekendheid en inflexibiliteit van de regels in de praktijk. Ook wordt onderzocht of het nodig is om de criteria voor toelating van nieuwe beroepen (in artikel 3 en 34 van de Wet BIG) aan te passen.

2. Deskundigheidsbevordering bij herregistratie in het BIG-register
Het aantonen van je deskundigheid kan in de toekomst misschien een eis worden bij herregistratie in het BIG-register. Hoe zou het aantoonbaar maken van je deskundigheid er dan uit moeten zien als dit gaat gelden voor artikel 3-beroepen (waaronder de verpleegkundige, maar bijvoorbeeld ook basisartsen en fysiotherapeuten)? Met welke knelpunten en uitgangspunten moeten we rekening houden? Wat vind je belangrijk bij het aantonen van je deskundigheid? En hoe kunnen we aansluiten bij hoe jij het liefst je vak bijhoudt?

3. Lerende werking van het tuchtrecht
Hoe kunnen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beter leren van het tuchtrecht? En hoe kun je bij een tuchtklacht over het individuele handelen van een BIG-geregistreerde ook kijken naar verbeteringen in teams en in samenwerkingsverbanden in de keten?

Hoe kun je meepraten?

· Geef je op voor een van onze online bijeenkomsten (voor leden en niet-leden).

· Doe mee met de peiling. Eind september komen er peilingen voor alle leden van V&VN om te toetsen of de opgehaalde standpunten breed gedragen worden door de beroepsgroep.

· Ben je geen lid van V&VN, kun je niet bij een van de bijeenkomsten zijn en wil je wél je mening geven? Dat kan via een formulier dat eind september op de website van V&VN komt te staan.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)