Onderzoek VWS: Meer dan helft zorgprofessionals wil meer zeggenschap

  • 5 maart 2024
  • Nieuwsbericht
  • Zeggenschap
  • V&VN Algemeen
MV180830 Venvn AMC T0I0617

Meer dan de helft (52%) van de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders wil meer zeggenschap. Als ze geen invloed mogen uitoefenen in hun organisatie en daardoor ontevreden zijn, lopen ze eerder met het idee rond om hun baan op te zeggen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ruim 21.000 zorgprofessionals hebben daaraan meegewerkt.

“Dit grote onderzoek legt het belang van zeggenschap bloot. Het is de sleutel tot behoud van zorgprofessionals.” Dat zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman over dit onderzoek, de zogenoemde nulmeting die de naam Landelijke Monitor Zeggenschap meekreeg. “Er is absoluut werk aan de winkel om zeggenschap in zorgorganisaties te versterken. Vooral voor werkgevers ligt hier een schone taak. In de komende jaren moet het aandeel zorgprofessionals dat zeggenschap in hun organisaties ervaart, fors stijgen. Want daarmee kun je dus voorkomen dat professionals de zorg verlaten.”

Behoud van kwaliteit van zorg

Een ander opvallende conclusie uit het onderzoek is de vraag of zorgprofessionals erover denken om in het komende jaar hun baan op te zeggen als ze ontevreden zijn. Daarop antwoordt meer dan een op de vijf (22%) positief. Ook noemen verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders tijd en ruimte voor ontwikkeling het vaakst om zeggenschap te versterken. Bianca Buurman: “Zorgprofessionals leggen terecht de link tussen zeggenschap en kwaliteit van zorg. In ons Verkiezingsmanifest hameren we ook op het behoud van kwaliteit van zorg. Investeer bijvoorbeeld niet alleen in het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, maar zeker ook in zeggenschap en opleiden.”

F9E6E6

Serie Zeggenschap

Als verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist je stem laten horen. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen. Het maakt de zorg beter.

Dit artikel is het eerste deel in de serie 'Zeggenschap' die we in 2024 publiceren.

De deelnemers ervaren de minste zeggenschap over personeelsbeleid en professionele ontwikkeling. Veel zorgprofessionals (70%) wensen namelijk een vorm waarbij de zeggenschap voornamelijk bij hen ligt, met een beetje input van het management. Maar de meeste organisaties geven juist aan dat invloed op het personeelsbeleid nadrukkelijk bij het management en bestuur ligt.

Aanbevelingen

Het doel van dit onderzoek is om de komende vijf jaar zeggenschap te laten toenemen. Het rapport bevat daarvoor enkele aanbevelingen: verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders zouden actief betrokken moeten worden bij het schrijven van beleid. Ook regionale werkgroepen moeten van de grond komen. Daarin werken zorgprofessionals samen met beleidsmakers om regionale, specifieke wensen en uitdagingen te beschrijven.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)