Nieuwe handreiking over de Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra

  • 27 januari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Gedwongen zorg_deur_sleutel

Over hoe te werken met de Wet zorg en dwang (Wzd) verscheen deze week een nieuwe handreiking. Deze beschrijft hoe ziekenhuizen en revalidatiecentra de Wzd moeten toepassen. De handreiking kan helpen als patiënten met dementie of een verstandelijke beperking vanuit het verpleeghuis of de eigen woning in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen.

De nieuwe handreiking omschrijft hoe het ziekenhuis of het revalidatiecentrum het al bestaande zorgplan, waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, van een nieuwe patiënt moet toepassen.

Uitgangspunt is dat zo’n bestaand zorgplan aan het ziekenhuis wordt meegegeven bij opname van een nieuwe patiënt. Het ziekenhuis moet vervolgens beoordelen of het zorgplan in het ziekenhuis kan worden uitgevoerd. Als blijkt dat dit niet mogelijk of nodig is, kan het ziekenhuis van het zorgplan afwijken.

Naast de uitvoering van onvrijwillige zorg kan het ziekenhuis te maken krijgen met procedures voor (onvrijwillige) opname, zoals een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, het aanvragen van een rechterlijke machtiging (RM) of een aanvraag voor een beschikking tot inbewaringstelling in een crisissituatie (IBS). De handreiking gaat ook in op deze procedures.

De handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Experts van onder meer de brancheorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, kennisorganisatie Vilans, beroepsvereniging V&VN, artsenfederatie KNMG en een aantal wetenschappelijke verenigingen hebben hier aan meegewerkt.

Verhuizen: sleutel in deur
  • V&VN Algemeen

Wet Zorg en Dwang

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)