Nieuwe beschrijving van regiebehandelaarschap GGZ gepubliceerd: denk mee!

  • 21 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
GGZ Gang Lopen

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft een nieuwe beschrijving van het regiebehandelaarschap in de GGZ vastgelegd in een nieuw model Kwaliteitsstatuut. Dit moet in januari 2022 geïmplementeerd zijn bij alle zorginstellingen in de GGZ.

Ronald Touw, voorzitter van de vakcommissie GGZ van V&VN: “De implicaties voor de praktijk zijn niet in één oogopslag uit het nieuwe model te halen. We hadden graag gezien dat het Zorginstituut de gevolgen voor de praktijk eerst beter in beeld had gebracht. Wij gaan de komende tijd het Kwaliteitsstatuut verder analyseren en samen met alle betrokken afdelingen van V&VN in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor de beroepsuitoefening van verzorgenden, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de GGZ. Ik roep alle collega’s op om mee te denken. Stuur een mail naar ggz@venvn.nl.”

Nieuw model

In het model beschrijft het Zorginstituut de taken en verantwoordelijkheden van een ‘indicerend regiebehandelaar’ en een ‘coördinerend regiebehandelaar’. Hierbij is de complexiteit van de zorgvraag en het benodigde zorgaanbod bepalend voor wie de rollen mogen bekleden. Bij het opstellen van het model heeft het Zorginstituut gebruik gemaakt van haar doorzettingsmacht, omdat beroeps- en brancheorganisaties in de GGZ het er onderling niet over eens konden worden.

Veranderingen

Irma de Hoop, voorzitter V&VN Verpleegkundig Specialisten: “De bedoeling is dat module in januari 2022 ingaat. Dat geeft ons tijd om de komende maanden in beeld te brengen wat de veranderingen zijn in onze beroepsuitoefening vergeleken met de huidige situatie. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorg voor de patiënt er niet onder lijdt en dat onze wettelijke bevoegdheden intact blijven. Als dat niet zo is, dan moeten we dat repareren.

Collega’s in de GGZ, lees het model Kwaliteitsstatuut en denk met ons mee, zou ik zeggen. Wij komen in januari met meer gerichte vragen. Maar we horen ook nu al graag de reacties, net als in augustus, toen de concept-module ter consultatie voorlag."

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)