Concept Generieke Module Indiceren en Coördineren in de ggz, geef je mening!

  • 19 augustus 2020
  • Nieuwsbericht
  • GGZ Verpleegkunde
MV191125 Venvn Beeldbank GGZ T0I5850

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland heeft de concept Generieke Module Indiceren en Coördineren gepubliceerd. Dit concept is, binnen haar doorzettingsmacht, gemaakt door het Zorginstituut. Branche- en beroepsverenigingen in de GGZ – psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychiaters – konden het namelijk onderling niet volledig eens konden worden over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (in 2015 geïntroduceerde) ‘regiebehandelaar’ en zijn of haar medebehandelaren.

V&VN roept alle in de GGZ werkzame verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op op het concept en de voorlopige reactie van V&VN te reageren. Dat kan tot en met 7 september door een mail te sturen naar: ggz@venvn.nl.

Te korte reactietijd

De module is gepubliceerd op 8 juli 2020 met het verzoek te reageren op uiterlijk 5 augustus. Vanwege de nasleep van de eerste corona-golf en de zomerperiode hebben we het Zorginstituut gevraagd de reactietermijn te verlengen tot medio september. Op die manier hebben we meer tijd  om alle in de GGZ werkzame beroepsgenoten de kans te geven op de concept module te reageren. Het Zorginstituut heeft de reactietermijn slechts verlengd tot 19 augustus. Wij hebben het Zorginstituut dan ook laten weten dat wij dat te kort dag vinden. We hebben weliswaar een eerste reactie opgesteld en ingediend maar zullen ook de tijd te  nemen om leden uitvoeriger te raadplegen en medio september met een uitgebreidere en breder gedragen reactie te komen.

Voorlopige reactie: concept module onaanvaardbaar

We hebben het Zorginstituut alvast laten weten dat de huidige concept module voor ons onaanvaardbaar is. Lees hier onze voorlopige reactie. Hieraan is meegewerkt door: V&VN’s vakcommissie GGZ en de V&VN-afdelingen Consultatieve Psychiatrie, GGZ-verpleegkunde, SPV en VS.  

Irma de Hoop, voorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten: “Dit voorstel heeft veel impact, het werpt ons 5 jaar terug in de tijd en - belangrijker nog-  volgens ons gaat de patiënt erop achteruit. Daarom vinden we het belangrijk dat collega’s zich uitspreken over deze module en dat hun geluid bij het Zorginstituut terecht komt.” Nandl Lokhorst, voorzitter van V&VN-afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen: “De module doet geen recht aan onze expertise. Als SPV ben je namelijk veel meer dan een aanspreekpunt. Je bent de ogen en oren van zowel de regiebehandelaar, als van de patiënt en dienst naasten. Als mediator zorg je ervoor dat de crisisgevoelige patiënt geholpen wordt. Dat kun je niet zomaar door willekeurig welke opleiding vervangen.”

Module niet invoeren

De module neemt afscheid van de term regiebehandelaar en maakt een – nieuw! - onderscheid tussen twee onderdelen van het behandelproces, die worden uitgevoerd door de ‘indicerend zorgverlener’ en ‘coördinerend zorgverlener’. Dit onderscheid heeft grote negatieve effecten op de de beroepsuitoefening en de uitvoering en organisatie van zorg, en dus op de cliënt. Daarom is ons voorlopige advies aan de Kwaliteitsraad: voer de module NIET in.

Hoofdpunten van onze voorlopige reactie op de module
  • De scheiding van indiceren en coördineren leidt tot meer overleg, administratielast en daarmee langere doorlooptijden en toenemende wachtlijsten. Dat gaat ten koste van de tijd voor directe zorg. Zowel de effectiviteit als de efficiëntie van zorg nemen af.
  • In de beschreven module kan de verpleegkundig specialist haar beroep niet meer in volledigheid uitvoeren, wanneer zij niet kan optreden als indicerend hulpverlener. Dit achten wij onacceptabel en juridisch onhoudbaar.
  • De SPV moet haar beroep in de coördinerende rol uit kunnen oefenen, zoals bedoeld volgens het expertisegebied. Het medebehandelaarschap van de SPV, met al haar specialistische kennis en ervaring, moet daarom verder worden uitgewerkt en beter worden beschreven.
  • Mocht de Kwaliteitsraad tóch overgaan op invoering van de GM I&C dan moet in de beschrijving van de indicerend zorgverlener worden toegevoegd dat de competenties verkregen dienen te zijn door een beroepsopleiding met “specialisme in de ggz op academisch/nlqf7 niveau”. Dit moet het mogelijk maken dat verpleegkundig specialisten hun beroep volledig kunnen uitoefenen.
  • Mocht de module ingevoerd worden dan dient ook bij de beschrijving van de competenties van de coördinerend zorgverlener meer duidelijkheid te komen over de verschillende niveaus en rollen in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Waarbij de coördinerende rol in de behandeling voorbehouden moet zijn aan VS en SPV.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)