Kijk en vergelijk: wat willen de politieke partijen voor verpleegkundigen en verzorgenden?

 • 16 november 2023
 • Nieuwsbericht
 • Verkiezingen
 • V&VN Algemeen
Verkiezingen Artikel 2023 Website 1
Van links naar rechts, boven: Bart van den Brink, Fleur Agema, Wieke Paulusma, Jimmy Dijk. Midden: Pepijn van Houwelingen, Ria de Korte, Julian Bushoff, Joëlle Gooijer. Onder: Diederik van Dijk, Nicki Pouw-Verweij, Edson Olf, Judith Tielen.

Met nog een kleine week tot de Tweede Kamerverkiezingen is de campagnestrijd in volle gang. Wat zijn de verschillende partijplannen voor de zorg? We legden (kandidaat-)Kamerleden drie vragen voor: Wat gaat uw partij doen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten? Wat moet er veranderen in de zorg? Wat is uw boodschap aan verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten? 

Wat opvalt, is dat de plannen en ideeën van de politici grotendeels lijken op die van twee jaar geleden, voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Van meer zeggenschap en inspraak tot meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ook nu benadrukken bijna alle partijen het belang van het investeren in zorgmedewerkers. 

Administratielast (nu echt) omlaag 

De meeste partijen zijn glashelder: de administratielast moet omlaag. “Nu echt”, zegt D66. PVV, CDA, SGP en NSC zijn concreet: “De administratietijd moet worden gehalveerd.” D66, GroenLinks-PvdA, CDA, SGP en NSC benoemen daarnaast ook het belang van het investeren in opleiding en loopbaanontwikkeling. VVD en CDA willen dat er meer gebruik wordt gemaakt van innovaties. 

Hieronder lees je de antwoorden van de kandidaat-Kamerleden op een rij. Klik op het rode plusteken om de volledige reactie te lezen. 

1. Wat gaat uw partij doen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten?

Judith Tielen en Jacqueline van den Hil: “Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn van levensbelang in de gezondheidszorg. De VVD vindt dat jullie meer regie moeten krijgen, zodat er meer ruimte komt voor vakmanschap en werkplezier. Dat betekent dat wij verder werken aan het versterken van jullie positie, zoals we de afgelopen jaren lieten zien met bijvoorbeeld de wet Zeggenschap. Daarin leggen we veel nadruk op betere afspraken over salaris, zeggenschap en groeikansen. We zetten in op een betere en gelijkwaardiger samenwerking tussen verpleegkundigen en andere professionals, zoals medisch specialisten. De komende jaren blijven we goed werkgeverschap, herverdeling van taken en nieuwe instroommogelijkheden stimuleren. We willen dat jullie, de zorgmedewerkers van de toekomst, je weer de baas gaan voelen over jullie beroep.” 

Wieke Paulusma: “Verzorgenden en verpleegkundigen verrichten belangrijk werk. Het huidige personeel moeten we behouden. Daarom wil D66 meer geld voor mensen in de verpleging en verzorging. Daarnaast wil D66 meer oog voor de zorgmedewerker, door de inspraak te vergroten in het werkrooster, goede opleidingen aan te bieden en meer variatie in vaste contracten mogelijk te maken. Tenslotte is het nu echt tijd om de administratieve druk aan te pakken waar dat kan. Daarom hanteren we vanaf nu de regel ‘waar er een regel bij komt, moet er ook één weg’.” 

Mohammed Mohandis: “Wat GroenLinks-PvdA betreft, wordt verzorging weer een aantrekkelijk vak. Dat doen we door structureel te investeren in de opleidingen, het salaris, de werkomstandigheden, zeggenschap en het perspectief van alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg. We stellen een grens aan het aantal zzp’ers dat een zorginstelling maximaal mag inhuren. Daarmee geven we verzorgenden en verpleegkundigen weer de waardering die ze verdienen.”  

Fleur Agema: “Het allerbelangrijkste wat moet gebeuren, is dat de administratietijd van gemiddeld 40% van 1,4 miljoen zorgmedewerkers wordt gehalveerd. Dat levert hypothetisch bijna een half miljoen extra zorgmedewerkers op zonder dat er van buiten de zorg extra mensen bij hoeven. Het halveren van de administratietijd geeft lucht en ruimte voor de vakmensen waar de zorg bol van staat. Het is absolute noodzaak, omdat er in alle sectoren buiten de zorg ook personeelstekorten zijn. Regels moeten worden gestandaardiseerd, geautomatiseerd of afgeschaft.”  

Joba van den Berg: “CDA wil dat er meer erkenning komt voor verpleegkundigen en verzorgenden: meer vertrouwen in hun vakmanschap: van beroepszeer naar beroepseer. Dus stoppen met afvinklijstjes en belangrijk is werkgevers die zorgen voor aandacht, opleiding en autonomie. Want het gebrek daaraan is de hoofreden voor vertrek. Belangrijk dat de stem van verpleegkundigen en verzorgenden wordt gehoord in de Raad van Bestuur en alle managementlagen daaronder. Zodat beleid wordt gemaakt met hen en niet over hen.”  

Jimmy Dijk: “Wij zijn alle zorgverleners dankbaar voor het goede werk dat zij dag in dag uit leveren. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. We dringen het aantal zzp’ers terug en stoppen tijdelijke en/of korte arbeidscontracten. De lonen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. Zij stellen vast welke zorg nodig is en niet de verzekeraars.” 

Pepijn van Houwelingen: “Forum voor Democratie is vooral de doorgeschoten centralisatie in de zorg en de topdown, ronduit autoritaire wijze waarop de zorg meer en meer wordt bestuurd, een doorn in het oog. Het ondermijnt niet alleen het werkplezier van medewerkers in de zorg, maar zorgt ook voor minder zorg voor meer geld. Veel zorgorganisaties zijn samengevoegd tot zorggiganten. Streekziekenhuizen zijn verdwenen. Spoedeisende hulp is op minder en minder plekken beschikbaar. De helft (!) van de kinderhartchirurgiecentra moet verdwijnen als het aan dit kabinet ligt. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat het kabinet de zzp’ers die in de zorg werken, proberen in een vast dienstverband te drijven en ze verplichten (!) zich bij een verzekeraar peperduur te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De arbeidsmarkt in de zorg, die al in puin ligt, wordt zo dus nog verder onder druk gezet en passende zorg wordt moeilijker omdat de topdown aansturen sterker wordt en maatwerk niet meer geleverd kan worden.” 

Het vervolg van de tekst lees je bij het antwoord op vraag 2. 

Joëlle Gooijer: “Het is zeer belangrijk dat zorgprofessionals behouden én aangetrokken blijven worden. De ChristenUnie pleit al jaren voor meer waardering en zeggenschap in de zorg en wist in 2021 succesvol de salarissen in de zorg te verhogen. Daar stopt het niet. Het is belangrijk dat de bureaucratie in de zorg wordt teruggedrongen. De ChristenUnie kiest voor vertrouwen en het voorkomen van onnodige registraties. De ChristenUnie wil dat de inspectie alleen toetst op veiligheid en niet op welzijn. Dat scheelt verantwoording. Zorgaanbieders bekostigen we meerjarig. We willen de zorg in eenduidigere zorgregio’s organiseren om de bureaucratie en overlegvormen te verminderen. We vinden dat ook andere secundaire arbeidsvoorwaarden op orde moeten zijn, zoals vrijheid in roostering, reiskostenvergoeding en het aantal uren dat je wil werken.” 

Diederik van Dijk: “Een belangrijk concreet punt uit ons verkiezingsprogramma is het invoeren van een beter salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast willen we de regeldruk terugbrengen, zodat zorgmedewerkers zich meer kunnen richten op waar ze echt goed in zijn: zorg verlenen. Verpleegkundigen met een mbo-opleiding moeten perspectief blijven houden op loopbaanontwikkeling. De praktijkervaring van ervaren zorgmedewerkers moeten we op waarde schatten en méér benutten.” 

Nicki Pouw-Verweij: “Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Het gaat om meer. Een herwaardering van het geloof in de autonomie van de zorgprofessionals is nodig. Dat betekent vertrouwen in hun vermogen om de juiste afwegingen en keuzes te maken voor de best mogelijke zorg. Werkers in de zorg haken steeds vaker af vanwege administratieve lasten, protocollen en te weinig zeggenschap over het eigen rooster. De bezem moet door allerlei bureaucratie die ertoe leidt dat meer dan eenderde van de tijd opgaat aan papierwerk dat meer dient om zich in te dekken voor de inspectie dan om echt de handen uit de mouwen te steken aan het bed.” 

Edson Olf: “In plaats van geld te verspillen aan managers, commercie en aanbestedingstrajecten, investeren we in personeel en kwalitatieve zorg. Zo blijft ook de continuïteit van zorg gewaarborgd. Door de zorg in publieke handen te nemen, wordt het aanbod beter afgestemd op de zorgvraag, worden prijzen lager en werken we wachtlijsten weg. We schaffen de 40-urige werkweek af en gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud en een werving van personeel om de werkdruk niet te verhogen. We bestrijden krapte op de arbeidsmarkt in de zorg door flinke loonsverhogingen door te voeren. Zo maken we duurdere flexwerkers in deze sectoren grotendeels onnodig.” 

Ria de Korte: “Nieuw Sociaal Contract wil de uitstroom van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten verminderen door jullie meer loopbaanperspectief te bieden, meer waardering voor jullie grote verantwoordelijkheid en meer opleidingsmogelijkheden. Ook willen we de zij-instroom verbeteren door meer gebruik te maken van stapeling van deelcertificaten op mbo- en hbo-niveau. Voor veel parttimers loont het niet om meer te werken omdat je dan je toeslagen mist. Wij willen dat elk uur extra werken ook echt loont. Daarnaast verwachten wij van werkgevers dat zij werk maken van goed werkgeverschap en secondaire arbeidsvoorwaarden regelen zoals kinderopvang buiten kantooruren.”

2. Wat moet er veranderen in de zorg?

Judith Tielen en Jacqueline van den Hil: “De VVD vindt dat we met ons allen, dus niet alleen de mensen in de zorg zelf, moeten zorgen dat onze gezondheidszorg toekomstbestendiger wordt. Dat betekent dat we een maatschappelijk gesprek moeten voeren over wat mensen mogen verwachten van de zorg, maar ook wat zijzelf en hun naasten kunnen doen om in de toekomst minder behoefte te hebben aan zorg. Ook wil de VVD dat innovatie niet alleen gaat over spannende operatierobots, maar juist ook over vernieuwingen die werk van zorgprofessionals uit handen nemen. Dat soort innovaties moet veel sneller worden omarmd, vergoed en toegepast. Dat geldt voor de ziekenhuis- en verpleeghuiszorg, maar zeker ook voor de eerste lijn. Daarbij is er niet één maatregel die de zorg toekomstbestendig maakt; we moeten dat echt allemaal doen.” 

Wieke Paulusma: “De zorg moet toegankelijk en van goede kwaliteit blijven. Dat vraagt ook om het eerlijke verhaal te vertellen. Want de zorg loopt tegen de grenzen op. D66 doet daarom concrete voorstellen om de zorg te verbeteren op het gebied van de arbeidsmarkt, de administratieve druk, en het verbeteren van samenwerking tussen verschillende zorgdomeinen. D66 wil fors investeren en dat is nodig om de kwaliteit te verbeteren. Maar het bekent óók dat er meer gevraagd zal worden van mensen zelf, bijvoorbeeld door vaker te mantelzorgen voor onze ouders wanneer dit mogelijk is. Want zo houden we de zorg toegankelijk voor iedereen.” 

Mohammed Mohandis: “De marktwerking in de zorg moet aangepakt worden. Zorgverleners zijn veel te veel tijd kwijt aan concurrentie en administratie. Maar zorgverleners zouden niet moeten concurreren om een patiënt, maar juist de ruimte moeten hebben om samen de beste zorg te verlenen. Net zoals ze niet elke handeling zouden moeten hoeven verantwoorden, maar de ruimte en vertrouwen moeten krijgen om hun werk te doen. Daarom bepalen zorgverzekeraars niet wat iets kost, maar de professional en moet er ruimte zijn om mensen met een levenslange beperking te voorzien van meerjarige indicaties. Haal de markt uit de zorg, zodat de zorgverlener de ruimte krijgt om zorg te verlenen.”  

Fleur Agema: “Veel regels zijn gestoeld op wantrouwen. Dat noem ik “vleermuisregels” naar analogie van de extra regels voor spouwmuurisolatie die een vertraging van een jaar geven terwijl de isolatiemonteur ook zelf even kan kijken of er misschien vleermuizen in de spouwmuur zitten. Maar hij wordt door onze overheid gewantrouwd en daarom is er de hele heisa aan regels. Dit lijkt misschien een opmerkelijke voorbeeld van buiten de zorg, maar de zorg staat bol van dit soort regels die gestoeld zijn op wantrouwen en los van dat het te veel tijd kost, verdienen onze zorgprofessionals niet.” 

Joba van den Berg: “Op de eerste plaats: halveren van administratie, controle is goed maar vertrouwen is beter. Natuurlijk moet er verantwoording zijn over besteding van publiek geld. Maar dat kan veel eenvoudiger en uniformer in plaats van dat iedere instantie haar eigen regels bedenkt met afvinklijstjes. Niet alleen zorgverzekeraars en zorgkantoren maar ook Inspectie, Zorgautoriteit, gemeentes, en beroepsverenigingen en zorginstellingen zelf zijn daar schuldig aan. Het ministerie van VWS moet daarop meer regie voeren om dit verminderen en om gegevensuitwisseling te verbeteren.  

Daarnaast moet er meer samenwerking komen tussen zorginstellingen en tussen tweedelijns en eerstelijns, moet passende zorg als uitgangspunt worden genomen en moet er meer gebruik gemaakt worden van innovaties en digitale mogelijkheden.” 

Jimmy Dijk: “De zorg staat de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Enkele ziekenhuisafdelingen verdwijnen waarschijnlijk, er zijn op veel plekken personeelstekorten en de betaalbaarheid staat onder druk vanwege hoge premies en het eigen risico. Daarom pleiten we ervoor dat er geen ziekenhuizen of afdelingen meer sluiten en daar waar dat nodig is, gaan we reeds gesloten afdelingen weer openen. Het eigen risico schaffen we af en de zorgpremies maken we inkomensafhankelijk, om de zorg zo voor iedereen betaalbaar te houden. Daarnaast schaffen we de marktwerking af en vervangen we de zorgverzekeraars door één Nationaal Zorgfonds. Zorgverleners moeten bovendien meer zeggenschap krijgen over hun werk en een beslissende stem hebben bij belangrijke besluiten, zoals fusies en sluitingen van afdelingen.” 

Dit is het vervolg van de tekst bij het antwoord op vraag 1. 

Pepijn van Houwelingen: “Forum voor Democratie is dus tegen de schaalvergroting en centrale aansturing in de zorg en groot voorstander van meer zeggenschap van zorgpersoneel (Buurtzorg van Jos de Blok is hier denk ik een mooi voorbeeld van). Om dit te bevorderen hebben we bijvoorbeeld vorige maand nog een paar moties ingediend met concrete suggesties om dit te borgen die helaas door een meerderheid van de Kamer zijn weggestemd. Tot slot komen we op voor de vrijheid van meningsuiting van het zorgpersoneel, helaas is ook onze motie hierover eind oktober weggestemd.” 

Joëlle Gooijer: “De zorg moet weer ruimte bieden voor aandacht en tijd voor de patiënt. De samenleving moet weer een sterkere rol krijgen in de zorg voor elkaar. De ChristenUnie is daarom kritisch op de marktwerking in de zorg, want die heeft tot prikkels geleid die niet passen bij een samenleving waarin we naar elkaar omzien. De ChristenUnie stelt voor om een onafhankelijke commissie in te stellen die op basis van het gedane voorwerk het zorgstelsel fundamenteel tegen het licht houdt en kritisch kijkt naar de marktprikkels. De commissie moet onderzoeken op welke wijze we kwaliteit, toegankelijkheid en solidariteit kunnen blijven waarborgen, en anderzijds personele en financiële houdbaarheid kunnen blijven borgen. Daarnaast zullen mantelzorgers en vrijwilligers een prominentere rol gaan vervullen in de zorg.” 

Diederik van Dijk: “Onze belangrijkste prioriteit is het verminderen van de regeldruk. Zorgpersoneel moet weer de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun kennis en kunde in te zetten. De SGP streeft naar een halvering van de regeldruk. Denk aan het vereenvoudigen van de regels voor onvrijwillige zorg. Het makkelijker maken van het aanvragen en verantwoorden van financiering van zorg. Méér gebruik maken van gegevensuitwisseling. Mensen met een lichamelijke beperking zouden niet iedere keer opnieuw moeten bewijzen dat zij zorg nodig hebben. Tot slot willen we dat de Tweede Kamer ook zelf kritischer kijkt naar nieuwe regelgeving: is het wel écht nodig?” 

Nicki Pouw-Verweij: “BBB staat voor een zorgstelsel met toegang voor iedereen, ongeacht inkomen of omstandigheden. Twee randvoorwaarden zijn wezenlijk. De ene is herwaardering van de menselijke maat. De andere is hernieuwde aandacht voor omzien naar elkaar, met respect voor elk individu. Mensen horen weer zelf zeggenschap over hun (samen)leven en zorg te krijgen. De kernwaarden die de basis vormen van onze visie, worden vertaald in vier pijlers:

 1. De basiszorg moet dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen.
 2. De regie op de zorg hoort bij zorgprofessionals, niet bij beleidsmakers of zorgverzekeraars.
 3. De zorg moet aantrekkelijk worden om in te werken.
 4. Gezonde sport en beweging voor iedereen.” 

Edson Olf: “Op dit moment is de zorg een verdienmodel voor zorginstellingen. Dit gaat ten koste van de betaalbare, toegankelijke en gelijkwaardige zorg waar wij allemaal recht op hebben. Niet het geld, maar de mens hoort centraal te staan. De zorg moet bestuurd worden door de mensen die daadwerkelijk met zorg in aanraking komen: de zorgverlener en degene die zorg ontvangt. We stoppen private zorginstellingen en nemen alle zorginstellingen weer in publieke handen. We zetten een Nationaal Zorgfonds op dat de zorgverzekeraars gaat vervangen en alle zorg, inclusief tandheelkunde, dekt. Om dit te kunnen betalen, heffen we progressieve belastingen."

Ria de Korte: “Wij willen dat er weer vertrouwen komt in de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zorgmaterialen kunt voorschrijven zonder machtiging. De huidige bureaucratie gaat uit van wantrouwen, wij willen dat omzetten naar vertrouwen. Daarom willen we de bureaucratie drastisch verminderen. Het programma '(Ont)Regel de zorg' heeft tot nu toe te weinig opgeleverd. Wij stellen een commissie met doorzettingsmacht aan om de kwaliteitskeurmerken en accreditaties met 80% te verminderen. Deze commissie zal multidisciplinair moeten worden samengesteld.”

3. Wat is uw boodschap aan verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten?

Judith Tielen en Jacqueline van den Hil: “Met jullie verhalen in ons hoofd en jullie energie in onze vuisten blijven we knokken voor een stevigere positie voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, en ook voor paramedici als fysiotherapeuten en diëtisten. We komen graag naar jullie op je werkplek toe om verhalen en ideeën op te halen en die te vertalen naar politieke actie. Alleen op die manier kan het ons blijven lukken om belangrijke wetten te realiseren, zoals de wet Zeggenschap, en om te blijven duwen op beleid dat aansluit bij jullie wens om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat doen we omdat de zorg van vandaag zo belangrijk is voor de gezondheid van morgen! Doen jullie met ons mee?” 

Wieke Paulusma: “Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten doen nu al cruciaal werk en we gaan jullie nóg harder nodig hebben in de jaren die komen. Daarom is het ook terecht dat jullie naar de politiek kijken om jullie de juiste handvatten te bieden, zodat jullie kunnen doen wat jullie het liefste doen: zorgen! D66 neemt dat serieus en wil dat er écht concrete stappen worden gezet om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden. Daar horen investeringen bij én de erkenning voor het werk dat door jullie gedaan wordt. Daar staat D66 voor en daar houden we ons aan.” 

Mohammed Mohandis: “Iedereen, alle politieke partijen, staat altijd in de rij om te vertellen hoe belangrijk zij de zorgverleners vinden. Maar daar blijft het altijd bij. Komende verkiezingen worden belangrijke voor de zorg. De arbeidsmarkttekorten worden groter, de wachtlijsten voor de ggz en de verpleeghuizen nemen nog altijd niet af en de vergrijzing neemt alleen maar toe. De komende jaren wordt er veel van jullie gevraagd. Stem daarom op een partij die ook wat voor jullie terug wil doen.”   

Fleur Agema: “Onze zorg wordt onder het mom van steeds weer nieuwe smoezen afgebroken vanwege dogma’s over oplopende zorgkosten, terwijl we zien dat het er niet beter op wordt en zorgprofessionals weten dat minder goede zorg juist duurder is en betere zorg juist goedkoper. Blijf staan voor goede zorg.” 

Joba van den Berg: “Als woordvoerder medische zorg heb ik veel werkbezoeken afgelegd. Ik mocht met mensen spreken die ik anders nooit ontmoet zou hebben; een groot voorrecht. De passie en de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden vielen me telkens op, terwijl hun werkplezier wordt verminderd door hoge administratieve lasten. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn degenen met het meeste contact met patiënten en cliënten. Zij zijn dan ook essentieel voor de benodigde overgang naar meer passende zorg. Dan is het belangrijk dat wij hun ook het vertrouwen daarvoor geven. En dat zorginstellingen die koplopers zijn in passende zorg daarvoor worden beloond.” 

Jimmy Dijk: “In de afgelopen jaren heb ik samen met zorgverleners actie en strijd gevoerd om de zorg te verbeteren. Mensen in de zorg hebben hart voor hun werk. Ze vinden hun werk fantastisch. Tegelijkertijd heeft de huidige politiek ervoor gezorgd dat het beroep voor velen amper vol te houden is door de macht van de verzekeraars en achterblijvende lonen. Zolang die macht niet is gebroken en de waardering en beloning achterblijven, zal ik kritisch blijven en zorgverleners blijven organiseren om de politieke druk op te voeren, zodat jullie uiteindelijk zonder enige twijfel kunnen zeggen: ‘Ik ben trots op mijn werk, ik vind het fantastisch en ik krijg de bijbehorende waardering en beloning.’” 

Joëlle Gooijer: “Het beroep van zorgverleners maakt verschil in veel levens op een prachtige manier. Als voormalig zorgprofessional klopt mijn hart voor de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De ChristenUnie zet zich daarom in om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden, met genoeg tijd en met persoonlijke aandacht voor de patiënt. Zo bouwen we aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar.” 

Diederik van Dijk: “De SGP heeft heel veel waardering voor het werk dat jullie doen. Jullie zijn goud waard! Er wordt ongelofelijk veel van jullie gevraagd, maar jullie staan er iedere dag weer om voor jullie cliënten en patiënten te zorgen. Het wordt tijd dat we dat als samenleving méér erkennen.” 

Nicki Pouw-Verweij: “Open staan voor de toekomst, betekent open staan voor vernieuwing. Dat vraagt om een brede blik, ook voor het beheersen van kosten. Kabinet na kabinet schermt met exploderende kostenstijgingen. Maar we zijn geneigd om alleen naar de kosten van de zorg te kijken. De zorg verschraalt door bezuinigingen die op papier tot besparingen leiden, maar die in werkelijkheid leiden tot verborgen kosten. Als de wereld waarin de menselijke maat maatgevend is, wordt vervangen door het raamwerk van een cijfermatige schijnwerkelijkheid, wordt zorg een onbeheersbare papieren wereld van onbeheersbare kosten. Eenvoudig omdat de werkelijkheid buiten beeld wordt gehouden.” 

Edson Olf: “BIJ1 staat pal achter de belangen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. We kunnen niet genoeg waardering uitspreken voor het vaak ondergewaardeerde werk dat deze groep levert. Zorgmedewerkers worden te weinig betaald, personeel valt voortdurend uit vanwege de hoge werkdruk en er is sprake van enorme wachtlijsten. Zwarte zorgmedewerkers, zorgmedewerkers van kleur en patiënten ervaren daarnaast voortdurend de gevolgen van institutioneel racisme binnen de zorgsector. Ook de schandalig nalatige behandeling van zorgmedewerkers die kampen met post-covidklachten laat zien hoe de belangen van zorgpersoneel worden achtergesteld. Kortom: het zorgsysteem moet op de schop. Daarom brengen we de zorg weer in publieke handen en zetten we ons in voor een betaalbaar, toegankelijk en rechtvaardig zorgsysteem.” 

Ria de Korte: “Allereerst vinden wij als voormalig verpleegkundigen, Danielle, Ria, Margreet en Annemarie van Nieuw Sociaal Contract, dat jullie een prachtig beroep hebben en plezier moeten blijven houden in dit mooie vak. Wij hopen dat als er wat is, dat je bij je manager terechtkunt. Je kunt ook gebruikmaken van de nieuwe Wet Zeggenschap om inbreng te hebben in je organisatie. Als er iets is waarvan je denkt dat het een probleem is wat op veel plaatsen speelt in de zorg, neem dan gerust contact met ons op.” 

Grote Zorgdebat 1
 • 14 november 2023
 • Nieuwsbericht
 • Verkiezingen
 • V&VN Algemeen

Grote Zorgdebat: ‘Opleiden in de zorg onderbelicht’

Verkiesbare politici hebben bij het Grote Zorgdebat - dat mede georganiseerd werd door V&VN - laten zien dat ze de gezondheidszorg in ons land een belangrijk thema vinden. “Het is goed om te constateren dat onderwerpen als ouderenzorg, mantelzorg en behoud van verpleegkundigen en verzorgenden op de politieke agenda’s staan”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman na afloop van het op 13 november gehouden debat. Bekijk het debat hier terug.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)