Kans om uitvoeringsproblemen Wet zorg en dwang écht aan te pakken nauwelijks gebruikt

  • 28 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Hero Dementie

De kans om de uitvoeringsproblemen van de Wet zorg en dwang (Wzd) écht aan te pakken is nauwelijks gebruikt. Dat schrijven elf beroepsverenigingen, cliënten- en brancheorganisaties in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS. Deze elf – waaronder V&VN – reiken de Tweede Kamer vijf voorstellen aan waarmee de uitvoering van de in 2020 ingevoerde wet kan worden verbeterd. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de Wzd naar aanleiding van een wetsvoorstel tot reparatie. Helaas is dit wetsvoorstel een lapmiddel.

De scheiding in twee wetten, de Wet verplichte GGZ en de Wzd, zorgt ervoor dat er cliënten zijn die tussen ‘wal en schip’ vallen. Daarom wordt er in de brief aandacht voor gevraagd om bepaalde cliënten met een psychische stoornis ook onder de Wzd te laten vallen, zodat zij zorg kunnen ontvangen op de juiste plek.

Lees hier de gezamenlijke brief

Ook zou het helpen als cliënten met wisselende zorgbehoeften eenvoudiger kunnen overstappen van de ouderenzorg of gehandicaptenzorg naar de geestelijke gezondheidszorg, en andersom. Nu moeten daar verschillende juridische procedures voor worden doorlopen. Deze zijn belastend voor de cliënt en leveren de zorgverleners extra administratieve last op.

Stappenplan

Een ander probleem is het uitgebreide stappenplan dat volgens deze wet moet worden doorlopen. Vastgelegd is dat bij onvrijwillige zorg na zes maanden een externe deskundige moet meedenken. Dat moet nu echt iemand ‘van buiten’ zijn. Dat is onnodig lastig. Daarom is voorgesteld dat ook iemand van binnen de organisatie - die niet bij de zorg voor de cliënt betrokken is - met een frisse blik naar de afbouw van de onvrijwillige zorg kan meekijken.

Nadat de onvrijwillige zorg multidisciplinair is afgestemd, moet de zorgverantwoordelijke volgens de wet om toestemming worden gevraagd bij de start van de onvrijwillige zorg en moet de zorgverlener nogmaals een uitgebreide beoordeling uitvoeren.

Brug te ver

Voor V&VN is dat eigenlijk een brug te ver. Adviseur Andrea Steger: "De intentie is duidelijk: voor je begint wil je nagaan of je het juiste doet. Maar de onvrijwillige zorg is al afgestemd en wordt vervolgens ter plekke nog getoetst door verpleegkundigen en verzorgenden op basis van hun professioneel oordeel. De wettelijke vastlegging van die dubbele toets maakt het werken omslachtig en is onnodig bevoogdend. Onze leden zijn hiervoor opgeleid. Daarom is samen met de cliëntenorganisaties een alternatief voorgesteld dat de praktijk werkbaarder maakt."

De Tweede Kamer is nu aan zet. V&VN is benieuwd of onze voorstellen worden overgenomen. Bestuurslid Jaap Kappert: "In onze visie moet de Wzd grondig worden herzien, zodat deze voor de praktijk beter uitvoerbaar wordt. Daarbij moet de rechtspositie van de cliënt natuurlijk overeind blijven."

Wetsevaluatie

In de loop van dit jaar volgt een uitgebreide wetsevaluatie. V&VN gaat daarmee aan de slag en zal leden actief betrekken. V&VN-leden die hun ervaringen met de Wzd nu willen delen, worden van harte opgeroepen dit te doen via wetzorgendwang@venvn.nl.

In aanvullende brieven heeft V&VN – met andere beroeps- en cliëntenorganisaties – ook de uitvoeringsproblemen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg aangekaart, zie hieronder.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)