Generieke Module Indiceren en Coördineren in de GGZ wordt aangepast

  • 14 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • GGZ Verpleegkunde
GGZ gesprek met patiënt

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland gaat de concept Generieke Module Indiceren en Coördineren, mede naar aanleiding van de kritiek die V&VN daarop heeft geleverd, aanpassen. In augustus gaven we al aan: de concept module is in de huidige vorm onaanvaardbaar. Het leidt tot hogere administratieve lasten, perkt de ruimte voor verpleegkundig specialisten onnodig in en  maakt de rollen van de andere verpleegkundige beroepen zoals SPV’ers onvoldoende helder en passend bij hun specialistische expertise. Irma de Hoop, voorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten: “Dit voorstel werpt ons 5 jaar terug in de tijd en de patiënt gaat erop achteruit.”

V&VN riep alle in de GGZ werkzame (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op te reageren op het concept, én op onze voorlopige reactie. Meer dan 200 collega’s hebben dat gedaan. Uit hun reacties sprak grote bezorgdheid over het voorstel én steun voor onze belangrijkste kritiekpunten. Zowel als het gaat om de kwaliteit van de zorg als om de ruimte voor een goede beroepsuitoefening. Met deze reacties in de hand zijn we - de voorzitters van de afdelingen GGZ verpleegkunde (Christian Klijs), SPV (Nandl Lokhorst), VS (Irma de Hoop) en de vakcommissie GGZ (Ronald Touw) en V&VN-voorzitter Gerton Heyne - het gesprek aangegaan met de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut.

Rol verpleegkundigen moet groter

Volgens de Kwaliteitsraad is het niet de bedoeling om iets af te doen aan de taakherschikking en de huidige bevoegdheden en beroepsuitoefening van (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Ook wil de Kwaliteitsraad de professionele autonomie en zeggenschap van onze beroepsgroep versterken en ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter worden ingezet in de GGZ. Om er zeker van te zijn dat het verpleegkundig perspectief goed meegenomen wordt in de volgende versie van de module, zal de Kwaliteitsraad deze voorleggen aan het nieuwe verpleegkundig lid van de raad en zullen meer onafhankelijke adviseurs met verpleegkundige expertise worden geraadpleegd.

Eind december klaar, is het streven

De Kwaliteitsraad maakt nu een ronde langs alle partijen die op de concept-module hebben gereageerd. Op basis hiervan wordt een volgende versie gemaakt die beter moet passen bij de dagelijkse praktijk van de GGZ. Deze zal nog aan betrokken partijen worden voorgelegd, waarna het de bedoeling is dat de module eind dit jaar klaar moet zijn.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)