Geef je mening over deze 2 richtlijnen: zorginfecties en zorgmijding

  • 9 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleegkundige in gesprek met patiënt

Als verpleegkundige of verzorgende krijg je dagelijks te maken met richtlijnen. V&VN houdt zich bezig met de ontwikkeling hiervan. Om ervoor te zorgen dat de richtlijnen goed toepasbaar zijn in de praktijk, is de commentaarfase in het leven geroepen. Zo kun jij er als verpleegkundige of verzorgende aan bijdragen dat richtlijnen aansluiten bij wat jij tegenkomt op de werkvloer. De feedback wordt verzameld en verwerkt in de richtlijn. Wil jij op deze manier invloed uitoefenen op je vak? De volgende kwaliteitsstandaard en richtlijn bevinden zich nu in de commentaarfase.

1. Kwaliteitsstandaard Signalering en preventie van zorginfecties

Bedoeld voor: verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in alle sectoren.

Gaat over: deze kwaliteitsstandaard geeft je kernaanbevelingen over de signalering en de preventie van zorginfecties. Een zorginfectie is een infectie die een cliënt oploopt tijdens de verleende zorg. Als verpleegkundige of verzorgende speel je een belangrijke rol in het voorkomen van zorginfecties. Je signaleert kwetsbare cliënten met een hoog risico op zorginfecties en je herkent tekenen van een zorginfectie. Daarnaast pas je specifieke hygiëne‐ en preventiemaatregelen toe om de cliënt en jezelf te beschermen. De eerste aanbevelingen gaan over de signalering van (het risico op) zorginfecties. Op welke risicofactoren moet je alert te zijn? Wat zijn de algemene symptomen van een zorginfectie? Het tweede deel van de aanbevelingen gaat over infectiepreventie. Hoe pas je basale infectiepreventiemaatregelen toe om het risico op zorginfecties te beperken? Hoe betrek je cliënten en diens naasten bij infectiepreventie?

Feedback geven kan tot en met: 26 oktober 2020

Lees meer

2. Richtlijn en Handreiking Zorgmijding in de eerste lijn

Bedoeld voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn.

Gaat over:
deze richtlijn geeft jou als verpleegkundige of verzorgende kernaanbevelingen en een handreiking voor het signaleren van en omgaan met mensen die zorg mijden of missen. De richtlijn gaat in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de risicofactoren van zorgmijding waarmee je als verpleegkundige of verzorgende te maken kunt krijgen? En hoe kun je dit vroegtijdig signaleren?
  • Welke interventies en methodieken zijn het meest geschikt bij (preventie van) zorgmijding?
  • Welke strategieën kun je inzetten om contact te leggen en een goede relatie op te bouwen met mensen die zorg mijden? Zowel in het algemeen als bij mensen met een licht verstandelijke beperking, laaggeletterdheid of mensen met een specifieke culturele/religieuze achtergrond.
  • Welke instrumenten kun je gebruiken om een afweging te maken om wel of niet tot handelen over te gaan bij mensen die zorg mijden?

Feedback geven kan tot en met: 30 november 2020

Lees meer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd