Eerste wetenschappelijke onderzoek positie verzorgenden IG: werk aan de winkel

  • 16 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_verpleegkundige_oudere dame

Een primeur op de Vrije Universiteit: het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de positie van verzorgenden IG. Onderzoekster Marieke van Wieringen heeft een duidelijke conclusie: “Er is werk aan de winkel!” Verzorgenden IG voelen zich onvoldoende gezien en gehoord door management en leidinggevenden. De vertegenwoordiging in Verpleegkundige- of Professionele Adviesraden houdt niet over. Er is te weinig ruimte én budget om je binnen je vak verder te ontwikkelen. Cursussen die relevant zijn voor verzorgenden IG, zijn soms alleen toegankelijk voor verpleegkundigen.

Marita de Kleijne, voorzitter van V&VN Verzorgenden: “Ik ben trots op dit onderzoek waar zo veel verzorgenden IG aan hebben meegedaan. Niet óver ons, maar mét ons. Helaas zijn het geen verrassende conclusies. Laat dit een wake up call zijn voor de werkgevers in de zorg. De grote uitdagingen in de zorg liggen voor een groot deel in ons domein. Kwaliteit van leven, omgaan met ziekte en gebrek, zelfredzaamheid, preventie - in een vergrijzend Nederland is de bijdrage van verzorgenden IG aan de zorg onmisbaar. Van de wijkverpleging en de verpleeghuizen tot de gehandicaptenzorg. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Een slimme werkgever investeert daarom in verzorgenden IG, in scholing, in zeggenschap en in waardering. Anders mis je de boot. Genoeg andere werkgevers waar je als verzorgende IG aan de slag kan.”

Een slimme werkgever investeert in verzorgenden IG, in scholing, in zeggenschap en in waardering.

Beleidsmedewerkers, managers en bestuurders die bereikbaar en toegankelijk zijn. En die het lef hebben om zaken in de organisatie te veranderen als verzorgenden IG deze ter discussie stellen. Dat is volgens Van Wieringen nodig om de zeggenschap van verzorgenden IG te vergroten. Soms zijn verzorgenden IG echter ook zelf terughoudend om zich uit te spreken, blijkt uit het onderzoek. Uit angst voor de gevolgen of om als klager te worden afgedaan. En wordt er wel naar me geluisterd?

Samen optrekken

De Kleijne: “Ook voor ons als verzorgenden IG ligt een uitdaging. Namelijk om de koudwatervrees die er soms is om je uit te spreken te overwinnen. En om elkaar daar meer in te steunen. We zijn gewend onszelf vooral te richten op de cliënt of bewoner en op de directe zorg. Dat is ook de kern van ons vak. Maar we moeten verder kijken. Het beleid in een organisatie wordt beter als dat tot stand komt met input van ‘de werkvloer’. En omgekeerd kunnen wij als verzorgenden IG bijdragen aan de vertaling van beleid naar de praktijk. In begrijpelijke taal en op maat. Hoe meer collega’s daar samen in optrekken, hoe sterker we staan. Voor onszelf en voor ons vak.”

Lees hier het volledige rapport.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd