Eerste stap in vereenvoudiging Wet zorg en dwang

  • 22 december 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
MV191120 Venvn Bethem 71A8206

Vanaf 1 januari 2024 gelden de wettelijke evaluatietermijnen uit het stappenplan van de Wet zorg en dwang (Wzd) niet meer voor cliënten en hun zorgverleners. In plaats daarvan spreken zij zelf af wanneer zij de zorg evalueren. V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “Daardoor wordt de evaluatie meer gericht op de cliënt en sluit het stappenplan beter aan bij het zorgproces.”

Eind vorig jaar bleek na een uitgebreide evaluatie dat de Wzd moeilijk uitvoerbaar is in de praktijk. Naar aanleiding hiervan werkt het ministerie van VWS aan een voorstel om de wet te verbeteren. Maar het duurt nog jaren voordat de aangepaste wet in werking kan treden. Daarom zijn er nu afspraken gemaakt die een eerste stap zijn om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Minder administratie

De afspraken zijn een eerste stap naar minder administratie. Een belangrijk onderdeel is het vervallen van de wettelijke evaluatietermijnen uit het stappenplan van de Wzd voor cliënten en hun zorgverleners.

De betrokken zorgpartijen steunen de bestuurlijke afspraken, met uitzondering van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit betekent dat zorgorganisaties die lid zijn van VGN, kunnen kiezen tussen de bestuurlijke afspraken en de huidige Wzd. Dat maakt het onduidelijk voor de zorgprofessionals in de VG-sector.

V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “Wij hebben in een brief naar VGN aangegeven dat deze nieuwe afspraken voor zorgprofessionals direct betekenis hebben. Wij verwachten daarom dat de zorgorganisaties het mogelijk maken dat zij de afspraken kunnen uitvoeren. Hierover willen wij snel duidelijkheid van VGN.”

Ideeën van onze leden

De bestuurlijke afspraken vormen een eerste stap in het verbeteren van de uitvoering van de Wet zorg en dwang. In de komende tijd werkt het ministerie van VWS aan het wetsvoorstel om deze wet aan te passen. Jaap: “Met de constructieve ideeën van onze leden helpen we mee om de wet beter te maken.”

Wil je meepraten, dan kun je je aanmelden voor onze klankbordgroep Wzd. Dat kan door een mail te sturen aan wetzorgendwang@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)