Belgische collega’s komen buurten bij V&VN

  • 29 maart 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Belgienederland2024

Tijdens een bezoek van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België aan V&VN op donderdag 28 maart was er meer dan voldoende gesprekstof. Er zijn veel verschillen, maar zeker ook overeenkomsten. “We staan voor dezelfde uitdagingen: een groeiende vraag naar zorg bij een steeds krappere arbeidsmarkt.”

Met het paasweekeinde voor de deur nam V&VN-voorzitter Bianca Buurman de chocolade paashaas die de Belgische delegatie had meegenomen met een grote glimlach in ontvangst. Zij heette de collega’s uit België van harte welkom op het hoofdkantoor van V&VN.

Ugip Logo

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) is de federale koepelorganisatie van veertig (regionale) beroepsorganisaties voor verpleegkundigen met elk hun eigen specialisme. In tegenstelling tot V&VN heeft de AUVB geen individuele leden, maar zijn alleen de beroepsorganisaties voor verpleegkundigen lid. Daarmee vertegenwoordigt de AUVB de 140.000 verpleegkundigen die in België werkzaam zijn.

Vier afgevaardigden van de AUVB waren donderdag 28 maart afgereisd naar Utrecht om met V&VN kennis, ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Wellicht kunnen de AUVB en V&VN elkaar versterken en is in de toekomst samenwerking mogelijk.

De voorzitter van de AUVB, Marc Koninckx, verenigingscoördinator Wouter Decat, en twee (gepensioneerde) verpleegkundigen zaten boordevol vragen over hoe verpleegkundigen zich in Nederland hebben georganiseerd. Hoe is V&VN ontstaan en welke lessen heeft onze beroepsvereniging sinds haar oprichting geleerd? Wat is onze visie op scholing, modulair opleiden, levenslang leren? Hoe zijn (her)registraties ingericht? Kan V&VN adviseren over de organisatievorm, ledenstructuur, belangenbehartiging? Hoe ziet V&VN de toekomst van de beroepsvereniging, de zorg en de verpleegkunde?

V&VN-voorzitter Bianca Buurman ging uitgebreid op alle vragen in en wilde op haar beurt graag meer weten over de organisatie van de zorg en de verpleegkunde bij onze zuiderburen.

AUVB Bianca 2
V&VN-voorzitter Bianca Buurman
AUVB Aan Tafel
De vier vertegenwoordigers van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

Vergelijkbare uitdagingen

Na een Hollandse lunch met belegde broodjes, melk en karnemelk werden de verschillen, maar zeker ook de overeenkomsten tussen de Belgische en Nederlandse beroepsvereniging van verpleegkundigen (en verzorgenden) steeds duidelijker. Zo zijn de uitdagingen waar de AUVB en haar achterban voor staan (onder meer) tekorten in de zorg door een beperkte instroom.

“Herkenbaar”, aldus Buurman. “Het beroep is voor veel jongeren niet aantrekkelijk genoeg.” En ook in België stromen zorgprofessionals vroegtijdig uit. Koninckx: “Er is vooral uitval van zorgprofessionals in de ouderenzorg.”

Verder raakt eveneens in België het zorgstelsel overbelast. De wachtlijsten lopen er op en de spoedeisende hulp wordt overspoeld omdat mensen niet langer snel bij hun huisarts terechtkunnen. Want ook de huisartsen daar kampen met een hoge werkdruk en personeelsuitval. Verenigingscoördinator Wouter Decat: “Tegelijkertijd is er een evolutie gaande van minder zorg in het ziekenhuis naar meer eerstelijnszorg.”

Verschillende bevoegdheden

Volgens AUVB-voorzitter Koninckx komt daar nog bij dat het in België een uitdaging om de belangenbehartiging van verpleegkundigen goed vorm te geven. “Omdat ons land is opgedeeld in een Nederlandstalig Vlaanderen en een Franstalig Wallonië heeft de Unie van Verpleegkundigen te maken met cultuurverschillen tussen Wallonië en Vlaanderen.”

Daarnaast moet de AUVB rekening houden met verschillende bevoegdheden. “Zo zijn er acht ministers en één staatssecretaris betrokken bij de gezondheidszorg, zowel op landelijk als op regionaal niveau.”

“We staan voor dezelfde uitdagingen: een groeiende vraag naar zorg bij een steeds krappere arbeidsmarkt”, concludeerden Bianca Buurman en haar Belgische collega’s. De uitwisseling van kennis, geleerde lessen uit het verleden, ervaringen en werkwijzen heeft beide beroepsverenigingen alleen maar meer gestimuleerd om die uitdagingen aan te gaan.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)