Vacature voor de commissie van bezwaar en beroep

Pexels Judge
Foto ter illustratie © Pexels

Gezocht: Leden voor de Commissie van Bezwaar en Beroep

Elke gebruiker van het Kwaliteitsregister V&V, het Register Zorgprofessionals of het Verpleegkundig specialisten Register kan bezwaar aantekenen of in beroep gaan tegen een (niet) genomen besluit van de Registratie- of Accreditatiecommissie van de registers. Dien je een bezwaar of beroepschrift in dan wordt die beoordeeld door de commissie van bezwaar of beroep. We zoeken nu in totaal vier verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zich als lid van de commissie samen met twee onafhankelijke juristen, een ambtelijk secretaris en de andere leden van de commissie willen buigen over ingediende bezwaar- en beroepsschriften.

Wat ga je doen?

De commissie beoordeelt de bezwaar- en beroepschriften in drie verschillende kamers, één voor elk register. Als commissielid ga je in principe aan de slag in de kamer van het register van je eigen beroep.

Je neemt deel aan de behandeling van een beroepschrift dat een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende, aanbieder van geaccrediteerde bij- en nascholing of een instelling met een collectieve overeenkomst met V&VN indient tegen een besluit van de Registratie- of Accreditatiecommissie.

De twee onafhankelijk juristen doen de eerste beoordeling van ingediende bezwaar- en beroepsschriften. Als zij besluiten om een hoorzitting te houden, worden de leden van de betreffende kamer gevraagd deel te nemen. Dit gebeurt ongeveer drie weken van tevoren. Van jou wordt dan verwacht dat je de toegestuurde stukken bestudeert en aanwezig bent bij het voorbereidende gesprek dat plaatsvindt op de middag van een hoorzitting. Je neemt deel aan de hoorzitting zelf en aansluitend aan de beraadslaging over het oordeel van de Kamer. Ook beoordeel je het concept voor het advies dat de Kamer uitbrengt.

Een hoorzitting en beraadslaging nemen als regel anderhalf uur in beslag. In het geval dat je bij de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift een zodanige relatie met een van de betrokkenen hebt dat daardoor de schijn van belangenverstrengeling of partijdigheid kan ontstaan, neem je niet deel aan de behandeling van een beroep.

De Commissie komt alleen bij elkaar als er beroep of bezwaar is ingediend en deze door de onafhankelijke juristen ontvankelijk is verklaard. Dit gebeurt niet zo vaak: in de afgelopen 5 jaar is het 6 keer voorgekomen.

Wat breng je mee?

  1. Je bent verpleegkundig specialist, verpleegkundige of verzorgende.
  2. Je hebt gedegen vakkennis en ervaring
  3. Je bent in staat om beroepservaring en regelgeving aan elkaar te koppelen
  4. Je hebt een uitstekend analytisch vermogen
  5. Je bent onpartijdig en integer
  6. Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden
  7. Je bent lid van V&VN
  8. Je vervult geen werkzaamheden voor het College, de Accreditatiecommissie of het bureau van V&VN
  9. Je hebt geen zitting in het bestuur van V&VN of een afdelingsbestuur

Affiniteit met wet- en regelgeving op het gebied van (her) registratie of accreditatie is een pré. Het is met name van belang dat je in staat bent hierover mee te discussiëren in een commissie en hierbij je mening te geven vanuit de positie van inhoudelijk expert.

Wat bieden we jou?

Door lid te worden van de commissie help je mee om de grenzen van het beroep te bewaken. Daarnaast krijg je de kans om juridische kennis te ontwikkelen en in een multidisciplinaire setting hierover te discussiëren.

Je wordt aangesteld voor een zittingsperiode van vier jaar. Verder is er een prima vacatiegeldenregeling en reiskostenvergoeding ingesteld. 

Juridisch kader

Informatie over de Commissie van Bezwaar en Beroep is verder te vinden via de pagina Bezwaar en Beroep.

De reglementen van de registers kun je vinden op

Vragen en solliciteren

Heb je vragen over deze vacature? Mail ze naar de ambtelijk secretaris, bezwaar.beroep@venvn.nl.

Ben je al enthousiast en heb je belangstelling, stuur dan nu een e-mail met je CV en een korte motivatie naar Jonneke Naber, bezwaar.beroep@venvn.nl.

Je kunt tot 19 november 2023 reageren.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)