We noemden het al in de inleiding: corona heeft een grote invloed op de werkzaamheden van onze leden. In de dagelijkse zorgverlening, omdat nog dagelijks nieuwe inzichten worden opgedaan over het ziektebeeld en het ziekteverloop. Omdat het duidelijk maakt hoe schrijnend de personeelstekorten in de zorg inmiddels zijn. En omdat het in veel gevallen heeft geleid tot het uitstellen van zorg. In 2021 staat onze ondersteuning in het kader van covid-19 en alles wat daarmee samenhangt (zoals bijvoorbeeld de vaccinatie waar een flink aantal van onze zorgverleners een belangrijke rol bij spelen) onverminderd hoog op onze agenda.

  • Via ons coronameldpunt kunnen leden hun zorgen delen. Zo zien zij zich soms gesteld voor (ethische) dilemma’s, waarmee zij in andere tijden niet of nauwelijks geconfronteerd worden. Of maken zij zich zorgen over hun rechten en plichten bij het verlenen van zorg. We brengen meldingen over naar de plaatsen waar beleid wordt gemaakt of waar specifieke maatregelen kunnen worden getroffen.

  • Op onze website zorgen wij voor een actueel overzicht van relevante richtlijnen en handreikingen. Bijvoorbeeld over het testbeleid, over nazorg en over extra handen in de zorg. We staan voortdurend in contact met de overheid om input te leveren op en mee te denken over relevante kwaliteitsstandaarden.

  • Met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gaat V&VN een stap verder dan de overheid. Wij hebben als uitgangspunt dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten altijd (preventief) gebruik maken van mondmaskers. Tenzij zij zelf, op basis van hun eigen professionele afweging, besluiten daarvan af te wijken. In 2021 blijven we dit monitoren om te zien of dit standpunt actueel is.

  • We spannen ons extra in om vanuit onze beroepen invloed uit te kunnen oefenen op de plaatsen waar beleid wordt gemaakt. We zorgen dat het verhaal van onze beroepsgroepen doorklinkt in de media.

  • Mede door corona staat het aantal beschikbare stageplaatsen voor studenten onder druk. In 2021 brengen we het belang van voldoende stages in op alle relevante plaatsen, stimuleren we verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten om in hun eigen instellingen mee te denken over de vraag hoe op de werkplek meer aandacht voor het opleiden van nieuwe collega’s kan worden geschonken en zoeken we in samenspraak met betrokken partners naar adequate financieringsmogelijkheden.

Door de toegenomen werkdruk door corona komen veel verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten niet toe aan het volgen van bijscholing en nascholing zoals ze dat voorheen gewend waren. De registers die V&VN beheert (het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Zorgprofessionals) voorzien dan ook in coulance-bepalingen om hieraan tegemoet te komen. Ook in 2021 bezien we wat er nodig is om aan de behoefte van de leden tegemoet te komen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)