Infectiepreventie

Themapagina Infectiepreventie

Handen desinfecteren, lange haren in een staart en geen sieraden. Wie in de zorg is er niet bekend met infectiepreventiemaatregelen? Door deze maatregelen goed op te volgen, bescherm je kwetsbare cliënten of patiënten – en ook jezelf – op korte termijn tegen besmetting met ziekmakende micro-organismen. Besmettingen die uiteindelijk kunnen leiden tot onwenselijke en onnodige infecties of zelfs virusuitbraken.

Op lange termijn helpen de maatregelen bij het voorkomen van onnodige infecties en daarmee aan het voorkomen van antibioticaresistentie. Geen overbodig luxe als je bedenkt dat volgens Britse onderzoekers in 2050 jaarlijks meer mensen zullen sterven aan antibioticaresistentie dan aan kanker. Het juist toepassen van infectiepreventiemaatregelen is dus uitermate belangrijk. Toch blijft het voor organisaties en zorgprofessionals een uitdaging om samen de maatregelen in de dagelijkse werkpraktijk te verankeren.

Wat doet V&VN?

1. Samen werken aan infectiepreventie

Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en het voorkomen van infecties structureel onderdeel worden van het dagelijks werk? Van dat van zorgprofessionals, maar ook van collega’s in andere disciplines zoals schoonmaakmedewerkers, zodat zij elkaar scherp houden op infectiepreventie. V&VN werkt in het project 'Samen werken aan infectiepreventie' samen met Verenso, ActiZ, Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS om de ouderenzorg (verpleeghuiszorg) daarbij te helpen. Organisaties worden onder andere ondersteund met werksessies. Deze worden afgestemd op de behoefte van elke organisatie. Zij krijgen handvatten om er daarna zelf verder mee aan de slag te gaan.

Handen Wassen
3-delig webinar voor aandachtsvelders

Heb jij infectiepreventie en hygiënisch werken als extra aandachtsgebied binnen je team? En heb je behoefte aan inspiratie om met je collega’s aan de slag te gaan en ze mee te krijgen in het beter en consistent toepassen van alle infectiepreventiemaatregelen? Het driedelige webinar ‘Waarom doen ze niet gewoon wat ik zeg?’ helpt je op weg.

Lees verder
Verzorgende Pratend In Overleg Of Overdracht
9 tips voor samenwerken aan infectiepreventie

Hoe zorg je ervoor dat infectiepreventie een vanzelfsprekend onderdeel wordt in het dagelijks werk? Deze negen tips helpen jou en je collega's op weg.

Lees verder
Wegwijzer Infectiepreventie
Wegwijzer Infectiepreventie

Deze handige tool zet de belangrijkste aandachtspunten en hulpmiddelen bij hygiëne en infectiepreventie op een rij.

Open Wegwijzer


Ben je geïnteresseerd en wil je ook deelnemen met jouw (verpleeghuis)organisatie? Er is nog ruimte in het project om nieuwe organisaties te begeleiden. Je vindt meer informatie en kunt je aan op de website van Waardigheid en trots op locatie (klik op de button).

Meer informatie

2. Ontwikkeling richtlijnen en handreikingen

V&VN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen, handreikingen en leidraden op het gebied van infectiepreventie. We leveren inhoudelijke input in werkgroepen, focusgroepen en bij knelpuntenanalyses.   

Wat kun jij doen?

Natuurlijk wil je voorkomen dat een cliënt door jou toedoen een infectie oploopt of door een virusuitbraak in isolatie moet. We hebben tijdens corona meegemaakt tot wat voor een mensonwaardige situaties dat kan leiden. En toch blijkt het in de praktijk lastig om de juiste infectiepreventiemaatregelen toe te passen. Die maatregelen richten zich op het voorkomen van een besmetting met ziekmakende micro-organismen. Daarbij is er vooral aandacht voor: persoonlijke hygiëne, handhygiëne, hygiënisch werken en persoonlijke beschermende middelen (pbm). Dit kun jij doen:

1. Ben op de hoogte van de geldende infectiepreventie richtlijnen, leidraden en protocollen.

2. Ken de infectiepreventieregels rondom persoonlijke hygiëne en doe regelmatig een check voor je dienst, bijvoorbeeld met behulp van de poster Persoonlijke hygiëne in beeld (pag. 3). Bekijk onderstaande video en deel hem met collega's.

 

3. Ken de infectiepreventieregels voor handhygiëne en houd je eraan.

4. Ga het gesprek aan binnen jouw organisatie over hoe in jullie team wordt omgegaan met hygiënisch werken en het belang ervan. Dat kan te allen tijde, maar met name na een besmetting. Op de pagina Belang van hygiënisch werken van Zorg voor Beter vind je allerlei tools die daarbij helpen.

5. Denk mee over hoe je op een leuke manier continu aandacht voor hygiënemaatregelen kunt vragen in jouw organisatie. De Wegwijzer Infectiepreventie bevat tips en tools.

V&VN1 2023Infectiepreventie2
 • 5 april 2023
 • V&VN magazine
 • V&VN Algemeen

Ringen? Uit den boze!

De aandacht voor hygiënemaatregelen lijkt te verslappen nu de covid-epidemie is uitgewoed. Bij Zorgspectrum Het Zand in Overijssel blijven ze er scherp op. Verzorgenden en verpleegkundigen helpen collega’s om volgens de regels te werken. “Je wilt niet op je geweten hebben dat je iemand ziek maakt.”
Handen Wassen
 • 9 maart 2023
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen

Challenge zet maatregelen rond persoonlijke hygiëne op scherp

Het project Samen werken aan infectiepreventie helpt zorginstellingen om hiermee aan de slag te gaan. Twee verpleegkundigen raakten geïnspireerd en organiseerden een challenge. 

Apagilzemedewerkesdesinfecterenhanden02
 • 20 januari 2022
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen

Zorgorganisatie zet TikTok-challenge in voor betere infectiepreventie

De pandemie heeft het belang en de urgentie van hygiënisch werken en het voorkomen van infecties in de ouderenzorg benadrukt. Maar hoe pak je dat op een duurzame manier aan? Het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt de ouderenzorg daarbij.

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I3111
 • 19 januari 2022
 • Nieuwsbericht
 • Richtlijnen en protocollen
 • V&VN Algemeen

‘Infectiepreventie gaat de uitdaging van de toekomst worden’

In de nieuwe richtlijn Zorginfecties wordt uitgebreid aandacht besteed aan infectiepreventie en hygiënisch werken in de zorg. In hoeverre gaat dit goed in de praktijk? Wondconsulent Jolet Wiering: “Dit gaat de uitdaging van de toekomst worden.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)