Effectief leiderschap

Om Excellente Zorg te bereiken, is leiderschap nodig: iemand beïnvloedt en stimuleert de groep om de beste resultaten te behalen. De kwaliteit van de zorg die jij en je collega’s leveren, staat of valt met de kwaliteit van het leiderschap binnen de zorgorganisatie. 

Voor goed leiderschap is tweerichtingsverkeer nodig. Aan de ene kant voelt ieder laag in de organisatie zich gesteund en gefaciliteerd door de andere laag en aan de andere kant worden er van twee kanten hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het werk. Het resultaat hiervan is dat iedereen goed werk kan leveren in een werkomgeving waarin voldoende ondersteuning geboden wordt.

Vakinhoudelijk leiderschap

Vakinhoudelijk leiderschap is inspirerend leiderschap. Het gaat hierbij niet om een hiërarchische indeling, maar om een voorbeeldfunctie op basis van deskundigheid, motivatie en overtuigingskracht. Als verpleegkundige of verzorgende neem je dus zelf het initiatief om verbetertrajecten in te zetten en je collega’s te motiveren. Zo heb je invloed op het beleid en de besluitvorming binnen jouw werkomgeving.

Wil je persoonlijk leiderschap verder laten groeien in je organisatie? Neem contact op voor advies en scholing.

Rebels verpleegkundig leiderschap

De vraag naar verpleegkundigen neemt toe, terwijl de uitstroom groot is. Onderzoek laat zien dat als verpleegkundigen meer leiderschap tonen, de kwaliteit van zorg, de veiligheidscultuur en de samenwerking verbetert. Daardoor stijgt de werktevredenheid van verpleegkundigen en daalt de uitstroom. Echter, organisatorische regels en voorschriften passen niet altijd bij het verlenen van die goede zorg, wat verpleegkundigen uitdaagt om leiderschap te tonen en af te wijken van de regels en voorschriften ten behoeve van de patiënt. Rebels verpleegkundig leiderschap zorgt ervoor dat verpleegkundige kritisch reflecteren op hun werkgewoonten en problemen in de dagelijkse zorg en de status quo durven uitdagen en verbeteren. Dit gebeurt zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar voor de gehele organisatie.

In een promotieonderzoek over dit onderwerp identificeert V&VN samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Erasmus Universiteit de werkzame bestanddelen van rebels verpleegkundig leiderschap op drie gebieden:

  • het ontwikkelen van rebels verpleegkundig leiderschap;
  • het reflecteren op het vormgeven van de kenmerken van Excellente Zorg en de resultaten die dat oplevert;
  • het ontwikkelen van overdraagbare kennis als wetenschappelijke output.

Meer informatie? Neem contact op met Eline de Kok, promovenda en adviseur Excellente Zorg V&VN.

Review rebels verpleegkundige leiderschap

In de eerste deelstudie van de REBEL-V studie is er gewerkt aan een scoping review over rebels verpleegkundige leiderschap. In deze review worden inzichten gegeven in het leiderschap van verpleegkundig rebellen, de competenties van rebelse verpleegkundige leiders en de factoren die de ontwikkeling van rebels verpleegkundig leiderschap stimuleren of belemmeren. Het artikel kunt u hier lezen.

Liever zin om te luisteren? In deze podcast gaat Eline de Kok in gesprek met Wendy Borst over innoveren in de zorg door middel van rebels verpleegkundig leiderschap.