Verpleegkundigen en verzorgendenpijler Excellente Zorg

EZ Donut V&V Pijler Uitgelicht

In de V&V-pijler staan verpleegkundigen en verzorgenden en hun perceptie op de werkomgeving centraal. Excellente zorg focust op een gezonde en productieve werkomgeving, die verpleegkundigen en verzorgenden in de gelegenheid stelt het beste uit zichzelf te halen.

Uit onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat acht randvoorwaarden belangrijk zijn om goede zorg te kunnen verlenen.

Icoon Werkenmetvakbekwamecollegas
Werken met vakbekwame collega’s

Je bent vakbekwaam als je over de beroepsvaardigheden beschikt die nodig zijn om Excellente Zorg te verlenen.

Icoon Professionelerelatiemetartsen
Professionele relatie met artsen

Met artsen werk je samen op voet van gelijkwaardigheid en vanuit ieders eigen expertise. Samen geef je invulling aan zorg.

Icoon Professioneleanatomie
Autonomie

Binnen Excellente Zorg richten we ons op klinische autonomie, de vrijheid om zelfstandig te handelen op basis van je kennis en kunde.

Icoon Supportvandirectleidinggevende
Support van direct-leidinggevende

De ondersteuning en betrokkenheid van direct leidinggevenden is van groot belang voor het behoud van personeel en het werkplezier.

Icoon Zeggenschapoverberoep
Zeggenschap over de beroepsuitoefening

Dit geldt in alle lagen: in teams, in organisaties en landelijk.

Icoon Passendeontwikkelingsmogelijkheden
Passende opleidingsmogelijkheden

Deze zijn cruciaal om bij te blijven in het vak. Bovendien worden ze ervaren als een belangrijk onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Icoon Voldoendepersoneel
Voldoende personeel

Voldoende collega’s in een dienst, de juiste teamsamenstelling (voor continuïteit van zorg) en de juiste begeleiding van studenten.

Icoon Patientgerichtezorgcultuur
Patiëntgerichte zorgcultuur

Hierin is het gebruikelijk om naar patiëntuitkomsten te kijken en de zorg steeds te verbeteren.

Icoon Venvpijler