Patiëntenpijler Excellente Zorg

EZ Donut Patientenpijler Uitgelicht

In de patiëntenpijler gaat het om hoe de patiënt, cliënt of bewoner de zorg ervaart, die door de verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist wordt geleverd. Het effect van dit handelen maken we in deze pijler inzichtelijk. Verpleegkundigen en verzorgenden worden gestimuleerd om hun energie op de juiste zaken te richten en zich verantwoordelijk te voelen voor datgene waarvoor ze in de zorg zijn gaan werken: de zorg voor de patiënt.

De patiëntenpijler heeft twee kenmerken:

Icoon Patientenuitkomsten
Patiëntenuitkomsten

De ervaring van een patiënt, cliënt of bewoner tijdens het opname- of behandelproces of tijdens het verblijf in een zorgorganisatie.

Icoon Verpleegsensitieveindicatoren
Verpleegsensitieve indicatoren

Resultaten van zorg voor patiënten, cliënten of bewoners, worden beïnvloed door het handelen van verpleegkundigen of verzorgenden.

Icoon Patientenpijler

Er is veel onderzoek gedaan naar wat patiënten belangrijk vinden. De volgende acht punten, waarop verpleegkundigen en verzorgenden invloed hebben, komen daarbij naar boven.

 1. Beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg
 2. Goede communicatie en begrijpelijke informatie
 3. Respectvolle bejegening
 4. Eigen regie
 5. Vakbekwame verzorgenden en verpleegkundigen
 6. Passende zorg
 7. Continuïteit van zorg
 8. Effectieve en veilige zorg

Verpleegsensitieve indicatoren

Excellente Zorg richt zich op de werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden. De achterliggende gedachte is dat de kwaliteit van zorg verbetert door het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Onderzoek heeft dit verband namelijk al aangetoond.

De indicatoren die we nu meenemen binnen de patiëntenpijler zijn:
 • Medicatie
 • Ondervoeding (kinderen en volwassenen)
 • Pijn (algemeen en specifiek voor ICU)
 • Vallen
 • Wondzorg
 • Risico op suïcide