Wet Zorg en Dwang en expertisegroep GGZ (V&VN Transferverpleegkundigen)

  • 2 november 2021
  • Bijeenkomst
  • Transferverpleegkundigen

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang, bekend als de Wzd, van kracht. Samen met de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg bekend als de Wvggz, is dit de vervanger van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen, bekend als Bopz. De Wzd regelt onder welke voorwaarden aan iemand met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met een psychische stoornis, tegen zijn wil zorg verleend kan worden, als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of een ander ernstig benadeelt.  

Tijdens het webinar van 2 november aanstaande zal Monique Mulder (CIZ relatiebeheerder WzD) uitleg geven over  de Wet zorg en Dwang en wat de rol van het CIZ hierin is. De focus tijdens het webinar zal liggen op de Wzd toets artikel 21 en de procedure aanvraag rechtelijke machtiging. 
 
Sinds enkele maanden is er een Landelijke expertise groep Transferverpleegkundige GGZ. Tijdens het webinar zullen Cynthia Verheezen en Esther van Deijk, transferverpleegkundigen bij Antes en lid van de Landelijke expertise groep Transferverpleegkundige GGZ, een presentatie geven over de psychiatrische patiënten en de wet- en regelgeving.  

Praktische informatie

Datum: 2 november 2021
Tijd: 19:30-21:30 uur
Waar: Online via MS Teams
Kosten: gratis voor leden van V&VN Transferverpleegkundigen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor 2 punten in het Kwaliteitsregister V&V en telt ook mee voor de deskundigheidsgebied van de transferverpleegkundig. 

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!