Webinar ziekenhuispsychiatrie

  • 8 juni 2023
  • Webinar
  • Consultatieve Psychiatrie

Na vragen van collega’s die werken in de ziekenhuispsychiatrie (leden en niet leden van V&VN-afdeling Consultatieve Psychiatrie) leek het ons als afdelingsbestuur goed om weer een gezamenlijke activiteit op te zetten waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over onze beroepsuitoefening. Daarvoor hebben we Tim van Nesselrooij en Marga Bijma uitgenodigd om ons meer te vertellen over de mobiele MPU en het zorgprestatiemodel. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen.

Het afdelingsbestuur bestaat uit Auke Krispijn en ondergetekende, Marieke van Piere. Als afdelingsbestuur komen we tevens maandelijks bijeen met andere afdelingen om diverse ontwikkelingen te bespreken; namelijk afdelingen GGZ Verpleegkunde, VS-GGZ, SPV en Militaire GGZ.

Daar er ook twee opleidingen verpleegkundige ziekenhuispsychiatrie https://www.czo.nl/studenten/waar-kan-ik-studeren/ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige  al geruime tijd draaien (Amstel academie, Radboud  academie), willen we de verpleegkundigen op deze afdelingen (MPU/PAAZ/PMU/PUK) ook in staat stellen om zich bij ons aan te sluiten. Inmiddels hebben we overleg met hen en denken we mee over de opzet van modules en vormen van EPA’s (entrustable professional activities) voor hun opleiding. Vandaar dat we ziekenhuispsychiatrieverpleegkundigen van harte uitnodige om deel te nemen aan dit webinar.

Programma
18.45 Digitale inloop
19.00 Opening en welkom door Marieke van Piere
19.05 Informatie over de afdeling CP
19.15 Spreker Tim van Nesselrooi over MPU
19.45 Spreker Marga Bijma over DBC in de ziekenhuispsychiatrie
20.15 Korte pauze
20.20 Vragen n.a.v. sprekers
20.40 Vragen rond positie en invulling consultatieve dienst
20.50 Evaluatie van de avond
21.00 Afsluiting door Marieke

Praktische informatie
Datum: 8 juni 2023
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: online via MS Teams

Kosten
Leden van V&VN Consultatieve Psychiatrie betalen 17,50 euro en V&VN leden en niet-leden betalen 25 euro.  

Accreditatie
Is aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten Register voor 2 punten. 

Meld je aan!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!