Webinar ‘Effectief aan de slag met Beter Laten-handelingen’

 • 28 september 2023
 • Webinar
 • V&VN Algemeen

In juni 2023 verscheen een nieuwe ‘Beter laten’ en Beter doen’-lijst. Dit zijn lijsten met handelingen die niet bewezen effectief en soms zelfs schadelijk voor de patiënt zijn, en lijsten met handelingen die je zeker wel moet doen omdat dit de kwaliteit van de zorg aan patiënten ten goede komt. Hoe zorg je er nu voor dat de Beter Laten-handelingen in je organisatie ook echt niet meer gedaan worden en dat de handelingen die wel waarde toevoegen juist wel gebeuren? In deze 2-delige webinar laten we je zien hoe je dat, met behulp van het Verpleegkundige implementatiestappenplan dat samen met verpleegkundigen is ontwikkeld in het project KwaliTIJD, kunt aanpakken.

Het plan bevat acht heldere stappen waarmee je stap voor stap handelingen kunt uitbannen (Beter Laten) of juist kunt invoeren (Beter Doen). Tijdens het eerste webinar bespreken we de stappen 1 t/m 4 en tijdens het tweede webinar ligt de focus op de laatste vier stappen. Je krijgt een toelichting op alle stappen en er komen verpleegkundigen aan het woord die meer vertellen over hoe zij het gebruik van het stappenplan hebben ervaren en wat ze geleerd hebben van het doen van een implementatieproject.

Ben jij een verpleegkundige, verzorgende, verpleegkundige specialist of een beleids-/kwaliteitsmedewerker die samenwerkt met verpleegkundigen en wil je weten hoe je aan de slag kunt gaan met het implementeren van Beter Laten of Beter Doen handelingen aan de hand van een stappenplan? Meld je dan zeker aan voor dit 2-delige webinar.

Programma
Webinar 1
Onder begeleiding van Wilma van Til-Dubbink (projectleider KwaliTIJD V&VN) en Tessa Rietbergen (projectleider KwaliTIJD ZE&GG) krijg je een toelichting op het stappenplan en hoe je deze in de praktijk kunt gebruiken.

 • Algemene introductie stappenplan
 • Stap 1: Idee en doel. Wat is je huidige en gewenste situatie?
 • Stap 2: Doelgroep bepalen. Wie wil je bereiken?
 • Stap 3: Team samenstellen. Hoe doe je dat en wie kan je hierin betrekken?
 • Stap 4: Bepaal de uitdagingen. Hoe breng je bevorderende en belemmerende factoren in kaart?

Webinar 2
Stappen 5 tot en met 8 staan centraal:

 • Stap 5: Strategie bepalen
 • Stap 6: Planning en uitvoering
 • Stap 7: Evaluatie
 • Stap 8: Borgen

Datum en tijd
Webinar 1: donderdag 28 september van 15:30 – 16:30 uur
Webinar 2: donderdag 14 december van 15:30 – 16:30 uur

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, kwaliteits-/beleidsmedewerkers, leden Verpleegkundige adviesraden/stafbestuur die meer willen weten hoe je als verpleegkundige aan de slag kunt gaan met implementeren. De toolbox is ontwikkeld voor de ziekenhuissector (vooral m.b.t. de voorbeelden die gebruikt worden), maar binnen elke sector bruikbaar.

Aanmelden
Stuur een mail met je naam, functie, Big-nummer, sector waarin je werkt, naar bij Wilma van Til-Dubbink (projectleider KwaliTIJD V&VN) en Tessa Rietbergen (projectleider KwaliTIJD ZE&GG) via onderstaand mailadres projectkwalitijd@zorgevaluatiegepastgebruik.nl

Kosten
Geen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!