Verpleegkundig Beraad Samen Beslissen

  • 9 december 2021
  • Bijeenkomst
  • V&VN Algemeen

Samen Beslissen, we hebben er allemaal mee te maken


Samen Beslissen is herkenbaar en wordt toegepast in het werk van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundigen specialisten. In gesprekken over levensverlengend handelen in het ziekenhuis; in situaties over wel of niet vrijheden beperken in het verpleeghuis; Zeker in de thuiszorg waar cliënten een grotere stem hebben in wat zij wensen en wat niet; in de zorg voor cliënten in de psychiatrie over gewenste behandelingen. Samen Beslissen met cliënten over de te verlenen zorg past in elke sector. Samen Beslissen is niet alleen de besluitvorming over medisch handelen maar ook het aanvaarden van zorg, dagindeling en wel of niet aannemen van voeding en medicatie en wel of niet opstaan.  

Uit onderzoek van Kantar Public blijkt dat 46% van de zorgverleners zegt dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen, terwijl 37% van de patiënten dit ook zo ervaart.

 

In een eerdere fase van dit project is de competentieset bepaald die nodig is om Samen Beslissen toe te passen. De afgelopen periode hebben Regioplan en Nivel onderzoek gedaan in welke mate en op welke wijze Samen Beslissen wordt aangeboden in het huidige initieel en post-initieel onderwijsaanbod.

Met jullie als opleiders van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten gaan wij graag tijdens een verpleegkundig beraad in gesprek over de resultaten van dit onderzoek en jullie eigen ervaringen met het leeraanbod op het gebied van Samen Beslissen. In dit beraad leggen wij onderstaande vraag aan jullie voor:

Wat ontbreekt er in het huidige onderwijsaanbod om Samen Beslissen te leren en toe te passen, zowel in de schoolomgeving als in de praktijk?

 

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 9 december van 15.30–17.30 uur.

De uitkomsten van dit beraad worden gebruikt om één van de werkgroepen van het project Samen Beslissen, scholing en opleiding te ondersteunen in hun advies.

Accreditatie is aangevraagd voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten.

Meer informatie?
https://www.platformuitkomstgerichtezorg.nl/nieuws/2061043.aspx?t=Samen%2Dbeslissen%2Dniet%2Dvanzelfsprekend%2Din%2Donderwijs%2Den%2Dpraktijk%2D 
Alice Bakker: a.bakker@venvn.nl

 

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!