VAR Netwerksessie: voor ziekenhuizen

  • 14 december 2023
  • Bijeenkomst
  • VAR

VAR Netwerksessies in 2023!  


Ongeveer een keer per maand ben je van harte welkom tijdens een digitale netwerksessie voor VAR leden. Er zijn sessies voor startende VARren en voor ervaren VARren. En er zijn ook sessies voor een specifieke sector. Tijdens een sessie zal informatie gedeeld worden. Ook is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp en vragen te stellen. Doel is elkaar inspireren, ervaring uitwisselen en leren van elkaar. De sessies worden geleid door een gespreksleider vanuit het VAR-platform. Deelname is gratis voor V&VN leden. Voor niet– leden vragen we een kleine bijdrage van 5 euro.  

Kijk in de agenda wat je aanspreekt en meldt je aan, wij ontmoeten je graag tijdens een sessie.  

Datum 

Tijd 

Onderwerp

8 september 2023  14.00-15.30 uur   Voor ervaren VARren uit alle sectoren 
Ambitie van VAR naar VSB of Raad 
27 september 2023  14.00-15.30 uur   Wet zeggenschap in de zorg; in gesprek met de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd
18 oktober 2023  14.00-15.30 uur   Het goede gesprek voeren: onderhandelen 
16 november 2023  14.00-15.30 uur   Voor alle VARren:VAR netwerkdag: onderwerp volgt 
1 december 2023  14.00-15.30 uur   Voor VARren alleen in de VVT 
7 december 2023  14.00-15.30 uur   Voor VARren alleen in de GGZ 
14 december 2023  14.00-15.30 uur   Voor VARren alleen in de ziekenhuizen 

Kwaliteitsregister V&V  

Deze bijeenkomst kan je opvoeren als ODA (overige deskundigheidsbevorderende activiteiten) voor leren in werkgroep, bestuur of project.  
Punten: 1 uur = 1 punt. 
Je mag maximaal 5 punten per jaar per werkgroep/bestuur/project opnemen in je portfolio. 
 

Aanmelden voor 14-12-2023

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)