VAR Netwerksessie: samenwerken met andere medezeggenschapsorganen

  • 7 december 2021
  • Bijeenkomst
  • VAR

VAR netwerksessies!

Ongeveer twee keer per maand ben je van harte welkom tijdens een digitale netwerksessie voor VAR leden. Elke 2 maanden komen er nieuwe sessies online. Er zijn sessies met een thema en sessies voor een specifieke sector. Tijdens een sessie zal informatie gedeeld worden. Ook is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp en vragen te stellen. Doel is elkaar inspireren, ervaring uitwisselen en leren van elkaar. De sessies worden geleid door een gespreksleider vanuit het VAR-platform. Deelname is gratis. Om iedereen een kans te geven aanwezig te zijn, willen we je vragen in eerste instantie 1 persoon per VAR in te schrijven. Uiteraard is het wel mogelijk om met meerdere personen van je VAR plaats te nemen achter de pc.  

Kijk in de agenda wat je aanspreekt en meldt je aan, wij ontmoeten je graag tijdens een sessie.

Datum Tijdstip  Thema
Donderdag 21 oktober 14.30 - 16.00 uur

Contact met stakeholders binnen de organisatie 
Hoe hou je nou het contact met de stakeholders in je organisatie? Bij wie moet je juist wel of juist niet aan tafel? Hoe kan je op de juiste plek invloed uitoefenen? En vanuit wie praat je eigenlijk? Tijdens deze sessie gaan we hier graag met jullie over in gesprek.

Dinsdag 7 december 2021 16.00 - 17.30 uur

samenwerken met andere medezeggenschapsorganen

 

Kwaliteitsregister V&V

Deze bijeenkomst kan je opvoeren als ODA (overige deskundigheidsbevorderende activiteiten) voor leren in werkgroep, bestuur of project.

Punten: 1 uur = 1 punt.
Je mag maximaal 5 punten per jaar per werkgroep/bestuur/project opnemen in je portfolio.

Aanmelden voor 7 december

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!