V&VN Verenigingsbijeenkomst: Loopbaan- en beroepsontwikkeling in de zorg; Hoe dan?

  • 11 oktober 2022
  • Congres/Symposium
  • Alle afdelingen

Het thema van deze keer; een leven lang ontwikkelen. Elke verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist moet de tijd, de ruimte én de middelen hebben om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Investeren in ontwikkeling en loopbaan draagt bij aan het voor de zorg behouden van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Als beroepsgroep zijn we zelf verantwoordelijk voor het blijven vergroten en bijhouden van onze deskundigheid. Ontwikkelen is te weinig deel van onze dagelijkse beroepsuitoefening. Investeer in jouw beroepsontwikkeling en loopbaan en kom naar de V&VN Verenigingsbijeenkomst.

Op deze dag hopen wij iedereen weer fysiek te mogen ontmoeten en hebben wij verschillende sprekers uitgenodigd die jullie in een mooie ambiance meenemen in de wereld van een leven lang leren.

Plenair zullen we het hebben over ontwikkelingen die we historisch gezien hebben meegemaakt en hoe dat toch lijkt op het heden. Maar ook praktisch gaan we aan de slag, want hoe ga je om met de tijdsdruk op het werk?

Verschillende workshops bieden ruimte om in gesprek te gaan over de voorwaarden van loopbaanontwikkeling, welke rol jij kunt hebben in je loopbaan en hoe je eigenlijk al leert terwijl je jouw werk uitvoert.  Luister naar de ethische aspecten t.a.v. je ontwikkeling als zorgprofessional, bespreek waar er mogelijkheden liggen om te leren en te verbeteren of ga na wat jou in deze tijd nog drijft om te werken als zorgprofessional.

Programma

09.30-10.00 uur 

Inloop 

10:00-10:10 uur

Opening door Nadia van den Berg (V&VN Adviseur)

10.10-10.35 uur

Een stukje historie, door Jet Spits, historisch onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid 
Vanuit historisch oogpunt nemen we je mee van TBC tot Covid-19, momenten uit de geschiedenis van de zorg aan besmettelijk zieken.

10:35-11:00 uur

Investeer in ontwikkeling en loopbaan, door Bianca Buurman, V&VN Voorzitter
Goed onderwijs is van levensbelang voor goede zorg. Of het nu gaat om de basisopleiding, vervolgopleidingen of bij- en nascholingen. Elke verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist moet daarom de tijd, de ruimte én de middelen hebben om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen.

11:00-11:30 uur

Pauze, inclusief wisseltijd

11:30-12:45 uur

Parallelsessie 1 (keuze uit 8 sessies)

12:45-13:45 uur 

Lunch, inclusief wisseltijd

13:45-14:30 uur

 

Verlaag je tijdsdruk, versterk je tijdstijl!, door Gabrielle Verbeek, Innovator en onderzoeker in de zorg
Veel zorgprofessionals voelen tijdsdruk in het werk. Dit leidt tot stress en een gevoel van tekortschieten. Hoe haastiger je gaat werken, hoe meer fouten maak je. Dat kost ook weer tijd. Hoe kom je uit deze cirkel? In deze interactieve lezing ontdekken we samen onze tijdstijl in je werk. Wat is jouw voorkeursstijl? Kun je je tijdsbeleving verbeteren? Hoe hou je je rust in jouw dienst en wat kan je met tijdvreters? Dit met gebruik van creatieve werkvormen, waaronder een persoonlijke Tijdsdrukmeter die je meekrijgt.

14:45-16:00 uur 

Parallelsessie 2 (keuze uit 8 sessies)

16:15-16:30 uur

Plenaire afsluiting

16:30 uur 

Borrel

 

Inhoud parallelsessie

Tijdens de V&VN Verenigingsbijeenkomst hebben we 2 rondes. Je kunt elke ronde kiezen uit de volgende sessies: 

- Loopbaanontwikkeling, wat is er voor nodig?
Door V&VN Opleiders
Ga met de afdeling Opleiders in gesprek over de voorwaarden die nodig zijn om medewerkers te kunnen laten ontwikkelen, denk hierbij aan opleidingsmogelijkheden en begeleiding.

- Verzorgende, neem regie over je eigen loopbaan!
Door V&VN Verzorgenden en Marieke van Wieringen
Praat mee met de afdeling V&VN Verzorgende en Marieke.

- De palliatieve zorg verzorgende
Door  V&VN Palliatieve Zorg
Spreekt deze titel jou aan? Kom dan aan tafel! Wij komen in deze dialoogsessie graag met jullie in gesprek over een competentieprofiel palliatieve zorg verzorgende!

- Het ethische verhaal
Door Bart Cusveller, lector Zorg en zingeving bij Hogeschool Viaa
De ethische aspecten t.a.v. je ontwikkeling als zorgprofessional. Bart neemt je graag mee in dit onderwerp.

- Leren tijdens je werk
Door het Kwaliteitsregister V&V 
Een interactieve workshop over deskundigheidsbevordering gekoppeld aan het Kwaliteitsregister V&V.  

- Werken met indicatoren in de wijk
Door Mariska de Bont (V&VN Adviseur)
Administratieve last of een mogelijkheden tot leren en verbeteren?

- Hoe doe jij ertoe? 
Door de Gelukszusters
Spring jij elke ochtend uit je bed, bruisend van energie om weer mensen te gaan helpen? Mooi zo. Maar als dat gevoel een beetje is weggeëbd, je al jaren op dezelfde plek zit en eigenlijk de uitdaging wat verdwijnt. Dan is het tijd om weer eens te kijken naar je purpose: datgene wat jou drijft om te werken. Zodat je werk niet alleen een bron van inkomsten is, maar je er ook het gevoel bij hebt dat je ertoe doet, dat je op de juiste plaats, voor de juiste mensen, de juiste dingen doet. Die dingen waardoor jij gekozen hebt voor de zorg. Benieuwd naar jouw purpose? Kom dan zoeken naar de brandstof waarmee je weer jaren met plezier aan het werk blijft.

-Zeggenschap, hoe dan?
Een interactieve bijeenkomst over zeggenschap in de praktijk.

Doelgroep

De V&VN Verenigingsbijeenkomst is voor Verzorgenden, Verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten en overige leden van V&VN.
De V&VN Verenigingsbijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van V&VN. 

Praktische informatie

Locatie: Leerhotel het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort
Tijd: 09.30 uur  – 17.30 uur

Kosten

Deelname aan de V&VN Verenigingsbijeenkomst is gratis. 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd