Themabijeenkomst: Hoe voorkom jij ongewenste zorg in de laatste levensfase?

  • 17 februari 2022
  • Bijeenkomst
  • Wetenschap in Praktijk

Veel ouderen spreken niet over wensen en voorkeuren rondom zorg in de laatste levensfase. Dit kan leiden tot ongewenste zorg, zoals acute overgangen in zorg tijdens de laatste weken van het leven en niet overlijden op de plaats van voorkeur. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van proactieve zorgplanning (of advance care planning). Effecten zijn wisselend en toepassing in de praktijk is nog onvoldoende. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, maar ook kennis en vaardigheden voor alle betrokkenen zijn daarbij essentieel. Dit betekent verschillende rollen en verantwoordelijkheden voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, in verschillende settingen. Wat zou jouw rol kunnen zijn en wat heb je daarvoor nodig? Naast een uitwisseling van de wetenschappelijke stand van zaken, staat deze vraag centraal, om er zo voor te zorgen dat proactieve zorgplanning ook daadwerkelijk wordt toegepast, door zowel verzorgenden, verpleegkundigen als verpleegkundig specialisten, in verschillende settingen.

Spreker

Marjon van Rijn

Marjon van Rijn is senior onderzoeker bij UNO Amsterdam/ Amsterdam UMC en docent verpleegkunde bij de Hogeschool van Amsterdam. In 2017 rondde ze haar promotie onderzoek af naar proactieve ouderenzorg in de eerste lijn, daarna volgde een postdoc gericht op het verbeteren van transmurale samenwerking in de palliatieve zorg. Onlangs ontving Marjon een persoonsgebonden subsidie van ZonMw om de komende vier jaar onderzoek te doen naar tijdige gepersonaliseerde zorg voor ouderen met thuiszorg in de laatste levensfase

Praktische informatie

Datum:           17 februari 2022
Locatie:           Online via teams
Accreditatie:    2 accreditatiepunten zijn aangevraagd bij de registers V&V en VS
Prijs:               Gratis voor leden van V&VN Wetenschap in Praktijk
                       € 5,00 voor overige V&VN-leden
                       € 6,25 voor niet leden
                       € 2,50 voor fulltime-studenten.

Programma

19.00 uur: Virtuele inloop / informele online ontmoeting
19.00 uur: Start van de bijeenkomst
21.00 uur : Afsluiting

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!