Samen werken aan infectiepreventie in de zorg (online)

 • 6 oktober 2021
 • Training/Scholing
 • V&VN Algemeen

Programma & omschrijving

Online leren en inspiratie op doen over hoe jij jouw team mee krijgt

Op dit moment is er geen twijfel mogelijk, iedereen ziet het belang in van hygiënisch werken en infectiepreventie. Weet jij als verzorgende IG of mbo-verpleegkundige alles over hygiënisch werken en infectiepreventie? Maar vind je het lastig om deze belangrijke kennis over te brengen op je collega’s in je team, hen te motiveren en veranderingen en verbeteringen in gang te zetten? Geef je dan op voor dit inspiratieprogramma ‘Samen werken aan infectiepreventie’.

Als contactpersoon of aandachtsvelder ben je verantwoordelijk voor hygiënisch werken en infectiepreventie. Een grote valkuil bij voorlopers is dat ze te snel willen gaan en dat er daardoor een kloof ontstaat met de rest van de collega’s. Als je dingen wilt veranderen in jouw team, is het de kunst om voor de troepen uit te gaan en tegelijkertijd goed te blijven aansluiten bij de collega’s. Dit inspiratieprogramma is daarom speciaal voor jou. Om je op weg te helpen, inzichten en handvatten te geven, zodat je samen met je team aan de slag kunt gaan en blijvende resultaten kunt bereiken. Aan het eind van dit programma heb je een concreet plan hiervoor.

Voor wie?
Het inspiratieprogramma is bedoeld voor verzorgenden IG en mbo-verpleegkundigen met de verantwoordelijkheid of aandachtsgebied infectiepreventie of hygiënisch werken in het team.
Je bent contactpersoon, aandachtsvelder of taakhouder.

Hoe ziet het inspiratieprogramma er uit?

 • 3 digitale sessies van een dagdeel met een tussenperiode van een maand in groepen van 6 tot 8 deelnemers.
  Thema’s die aan bod komen zijn:
  - De rol van contactpersoon, wat komt erbij kijken?
  - Werkvormen om je team actief te betrekken
  - Het belang van meerdere aanvliegroutes gebruiken
  - Weerstand en veranderbereidheid
  - Cyclisch werken aan verbetering
  - Samen met je team prioriteiten stellen en een aanpak bedenken
  - Voor verandering heb je de hele organisatie nodig
 • Webinar (van een uur) ‘Waarom doen ze niet gewoon wat ik zeg’
 • Uitwisseling met collega’s uit andere organisaties
 • Digitale coaching in kleine groepjes
 • E-book

Wat weet en kun je na afloop?

 • Wat collega’s motiveert om in beweging te komen en wat daarbij belemmerend is
 • Hoe je planmatig en stapsgewijs samen met het team een verandering aan kunt pakken
 • Welke inspirerende werkvormen je daarbij kunt gebruiken
 • Hoe je de samenwerking met anderen in de organisatie kunt benutten

Hoe doen we dat?

 • Interactief programma
 • Ervaren en oefenen van werkvormen
 • Ideeën uitwisselen
 • Ervaringen uitwisselen
 • Praktische tips voor jou en je team
 • Plan van aanpak voor jouw team

En het belangrijkste is misschien nog wel: we gaan met energie en plezier met elkaar aan het werk. Niets zo motiverend als dat.

Trainers en begeleiders
Patricia van den Brink en Nicolet van Eerd hebben jarenlange ervaring als begeleider van veranderingsprocessen in de zorg. Daarbij hebben ze zich gespecialiseerd in het veranderen met en door professionals. De rol van verzorgenden en verpleegkundigen zien zij als een belangrijke sleutel naar succesvolle verandering.

Wanneer?
6 oktober, 9 november en 13 december 2021 van 13.00 tot 16.30 uur. Daarnaast volg je een webinar van 1 uur vindt er digitale coaching in kleine groepjes plaats en ontvang je een E-book.

Locatie
Deze bijeenkomst vindt digitaal/online plaats. Instructies worden twee weken voor de bijeenkomst gestuurd. Zorg ervoor dat je een laptop/computer hebt met geluid, camera en microfoon. 

Kosten
Alle leden van V&VN € 450,-
Niet leden van V&VN € 600,-.

Accreditatie
10 punten voor het Kwaliteitsregister V&V

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!