Regioscholing Spuiten en slikken (online)

  • 2 november 2020
  • Bijeenkomst
  • Diabeteszorg

Spuiten en slikken

De invloed van drugs op diabetes mellitus
Regioscholing 2020 V&VN Diabeteszorg.

Een nascholing i.s.m. de Diabetesvereniging Nederland waarin de effecten van diverse drugs op diabetes bij zowel volwassenen als jongeren centraal staan. Wat zijn de effecten op de diabetesregulatie en het welzijn? Belicht door meerdere deskundigen: internist, voorlichter Diabetesvereniging Nederland, psycholoog en ervaringsdeskundige.

Hieronder vindt u het programma. Onder het programma vindt u achtergrondinformatie van de onderwerpen.

Voorzitters:
Jelena Woudenberg, diabetesverpleegkundige V&VN diabeteszorg en Angela de Rooij, belangenbehartiging DVN.

13:00 uur Medisch wetenschappelijke achtergrond
Fred Storms
13:30 uur Signalering door zorgprofessional
Wietske Wits

14:00 uur Pauze

14:15 uur Drugs: waar hebben we het over
Paula Schut
14:45 uur Drugs in combinatie met diabetes
IJda Colet & Jeroen Doorenbos

15:15 uur Pauze

15:30 uur Ervaringsdeskundigen aan het woord
Mirjam & Carl
16:00 uur Hoe ga je met deze problematiek om?
Lobke Silberbusch
16:30 uur Vragen en afronding
17:00 uur Einde

Achtergrondinformatie onderwerpen
Medisch wetenschappelijke achtergrond
Het onderwerp “drugs en diabetes” bekijken in het licht van de medische wetenschap. Wat is er precies bekend over de prevalentie en welke middelen worden het meest gebruikt. Zijn er gegevens bekend over het effect van de verschillende stoffen op de diabetes. Kan er een behandelplan worden opgesteld aan de hand van de wetenschappelijke gegevens?

Signalering door zorgprofessional
Het in perspectief plaatsen van hiervoor uitgelichte theorie: hoe herken je een gebruiker en hoe maak je het voor jouw patiënt veilig en vertrouwd om er met jou over te praten? Verwacht jouw patiënt advies van je en zo a welk advies kun je geven?

Drugs: waar hebben we het over
Het bespreken van de meest gebruikte middelen in Nederland. Het verschil tussen hard- en softdrugs. De werking, de fysieke en mentale uitwerking, de gezondheidsrisico’s, de verkrijgbaarheid. Het bespreekbaar maken.

Drugs in combinatie met diabetes
Als aanvulling op de vorige spreker zal worden stilgestaan bij de effecten die de verschillende middelen kunnen hebben op de diabetes. korte termijn effecten zoals meer risico op een hypo of een hyper, maar ook gevolgen op langere termijn: het doen ontstaan van complicaties of het verergeren van bestaande complicaties. En wat is de interactie met de diabetesmedicatie?

Ervaringsdeskundigen aan het woord
Waarom zou iemand met diabetes overwegen een drug te gebruiken? Welke middelen en wat zijn overwegingen om juist voor die te kiezen? Wat waren de gevolgen voor de diabetes? een unieke kijk in de beleveniswereld van een persoon met diabetes!
Hoe ga je met deze problematiek om?
Licht werpen op de gedachtewereld van jongeren en zo proberen wat meer begrip te krijgen voor de gebruiker en wellicht manieren horen hoe het één en ander ter sprake te brengen.

Vragen en afronding
Het in gelegenheid stellen van de deelnemers om vragen te stellen. Samenvatting en take-home messages.

Praktische informatie
Webcast 2 november van 13.00 tot 17.00 uur
Accreditatie is aangevraagd voor 4 uur
Kosten € 45,- voor leden en € 75,- voor niet-leden

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.