Psychiatrische ziektebeelden (online)

  • 20 april 2021
  • Training/Scholing
  • V&VN Algemeen

Programma & omschrijving

Persoonlijkheidsstoornissen, autisme en meer 
Jelle is bang, hij durft niet meer naar buiten. Zijn hele leven heeft hij zo geregeld dat anderen van alles voor hem doen zodat hij niet naar buiten hoeft. Je snapt dit niet. Zo moeilijk is het toch niet om even naar de bakker aan de overkant te lopen? Maar als je het er met Jelle over hebt, breekt het zweet hem letterlijk uit en gaat hij hyperventileren. Je schrikt hier wel van, hoe kun je Jelle steunen zodat hij zijn leven weer kan oppakken?

De moeder van Anneke is een ‘apart geval’, tenminste, zo noemen je collega’s haar. Communiceren met haar is lastig. De ene keer is alles prima en geweldig. De andere keer kunnen jullie niets goed doen. Als je probeert met haar mee te denken lijkt het wel alsof het erger wordt. Je voelt dat er iets niet klopt maar je weet niet goed wat. 

Vaak heb je het niet eens door dat iemand met een psychiatrisch probleem worstelt. Maar soms is er meer moeite met het contact en de communicatie. Je ‘voelt’ als het ware dat het niet helemaal goed loopt. Dan kan het helpen als je enige basiskennis hebt over psychiatrische ziektebeelden. 

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met psychiatrie en psychiatrische ziektebeelden. Wat zijn de meest voorkomende problematieken in de psychiatrie? Wat is het gedrag dat mensen kunnen vertonen? Jouw inbreng en van die van de andere deelnemers is daarbij het belangrijkste. Waar loop jij tegenaan? Wat vind je moeilijk? Vanuit de theorie en elkaars ervaringen proberen we antwoord te krijgen op deze vragen.

Programma
Tijdens de scholing is aandacht voor:

- Het diagnostische model van de psychiatrie, de DSM 5
- Uitleg van veel voorkomende psychiatrische problematiek
- Handvatten in het herkennen van probleemgedrag
- Wat kun je doen? En wat kun je beter niet doen?
- Grenzen aan de zorg
- Psychiatrische hulpverlening

Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden.

Resultaten
Na deze scholing kun je onder meer:

- De meest voorkomende psychiatrische problemen benoemen
- Je houding bepalen ten opzichte van mensen met een psychiatrisch probleem
- Valkuilen herkennen in de communicatie met mensen met een psychiatrisch probleem

Datum
20 april 2021.

Tijd
13.30 - 16.30 uur.

Locatie
Deze bijeenkomst vindt digitaal/online plaats. Instructies worden twee weken voor de bijeenkomst gestuurd.

Kosten
Basis -en afdelingsleden V&VN € 55,-
Studentleden V&VN € 45,-.
Niet leden V&VN € 75,-

Trainer
Marjan Minderhoud heeft voorheen gewerkt als wijkverpleegkundige, praktijkopleider en sociaal psychiatrisch verpleegkundige (nu niet-praktiserend verpleegkundige). Na een aantal jaren als docent gewerkt te hebben is zij gestart als zelfstandig ondernemer en traint en coacht binnen zorginstellingen. Daarbij is ze ook betrokken bij de post-hbo opleiding tot praktijkverpleegkundige. Tevens is zij co-auteur van diverse leerboeken voor het MBO en HBO over psychiatrie. 

Accreditatie
3 punten voor het Kwaliteitsregister V&V.

Aanmelden

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!