Masterclass Psychosociale Zorg

  • 7 oktober 2022
  • Training/Scholing
  • V&VN Algemeen

Als een patiënt te horen krijgt dat hij of zij een oncologische aandoening heeft dan krijgen de patiënt en zijn naasten veel informatie en emoties te verwerken. Wat kun jij als verpleegkundige hierin voor een patiënt betekenen? Hoe maak jij emoties bespreekbaar en hoe verwijs je zo nodig door naar gespecialiseerde psychologische zorg? In deze masterclass geven we jou handvatten voor het bieden van basale psychosociale oncologische zorg.

Psychosociale zorg van de verpleegkundige
Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de basale psychosociale zorg. Je begeleidt en ondersteunt de patiënt en naaste en signaleert tijdig of er behoefte is aan gespecialiseerde zorg. Het verlenen van psychosociale zorg is niet altijd makkelijk. Hoe onderzoek je psychosociale behoeften? Hoe blijf je deze monitoren? Hoe ga je om met verschillende uitingen van de patiënt en zijn naasten, bijvoorbeeld intens verdriet, of boosheid waarmee je onder druk wordt gezet? Wanneer is het tijd om een patiënt door te verwijzen en naar wie verwijs je dan? Hoe bewaak je eigen grenzen? Welke tips en handvatten kunnen je ondersteunen bij het verlenen van psychosociale zorg?

Masterclass
In de masterclass leer je om optimaal invulling te geven aan deze rol. Dit omvat het detecteren van psychosociale problemen, bespreken van psychosociale gevolgen en bieden van laagdrempelige ondersteuning en waar nodig te verwijzen naar gespecialiseerde psychosociale zorg.

E-learning
V&VN Oncologie, IKNL en Noordhoff hebben tevens een e-learning Psychosociale zorg ontwikkeld. Deze kun je los of als voorbereiding op de Masterclass volgen. Via deze link kun je inloggegevens aanvragen voor de e-learning en meer informatie lezen. De e-learning is gratis voor leden van V&VN oncologie. Niet leden betalen een bijdrage van 30 euro. Praktische informatie masterclass

Doelgroep: (oncologie) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na kanker en zijn naasten.
Datum: 7 oktober 2022, van 9:30 tot 16:30 uur (als de scholing niet fysiek gegeven kan worden, dan bieden we de training aan via Zoom)
Waar: V&VN, Orteliuslaan 1000, Utrecht
Programma: Download het programma hier.
Prijs: 65 euro voor leden van V&VN oncologie
85 euro voor leden van V&VN
95 euro voor niet-leden
Accreditatie: 5 punten in het Kwaliteitsregister V&V en geldt ook voor de deskundigheidsgebied Oncologie. 5 punten in het Verpleegkundig Specialisten Register

Organisatie: Deze masterclass wordt georganiseerd door V&VN Oncologie en Vestalia en is ontwikkeld in samenwerking met IKNL en de werkgroep Psychosociale Zorg van V&VN oncologie.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!