Masterclass: Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) bij mensen met dementie

  • 15 september 2022
  • Webinar
  • Maatschappij & Gezondheid

Mensen met PTSS hebben een wel twee keer zo hoog risico op het ontwikkelen van dementie. Bij dementie kunnen allerlei herinneringen aan en belevingen van heftige gebeurtenissen uit het verleden weer opspelen. Vaak getriggerd door verlieservaringen, onmacht en de neurodegeneratie zelf. Helaas is het herkennen van PTSS bij mensen met dementie in de praktijk vaak moeilijk. Symptomen kunnen zich anders presenteren en zogenaamd ‘probleemgedrag’ staat op de voorgrond. Deze voordracht gaat in op de kennis van nu rondom dit thema. Wat is de onderlinge relatie tussen PTSS en dementie? Hoe kan ik PTSS bij mensen met dementie herkennen? Zijn er nog behandelopties? Waarmee moet ik rekening houden in de bejegening en zorg? Kortom deze masterclass biedt ‘state of the art’ kennis en tools om met deze doelgroep aan de slag te gaan.  

Programma

15:00 uur Introductie en achtergrond door Sjacko Sobczak
15:20 uur Klinische manifestatie, screening en diagnostiek door Demi Havermans
15:45 uur Breakout rooms aan de slag met casuïstiek- Hoe herkennen?
16:00 uur Centrale terugkoppeling
16:10 uur Zorg en behandeling door Sjacko Sobczak
16:35 uur Breakout rooms aan de slag met casuistiek- wat kan ik doen?
16:50 uur Centrale terugkoppeling en afsluiting

Praktische informatie

Datum: 15 september 2022
Tijd: 15:00-17:00 uur
Locatie: Online via MS Teams of Zoom

Kosten

Deelname kosten aan de Masterclass bedragen 75 euro waarvan 50 euro naar het onderzoeksfonds gaat van de Maastricht University. 

Accreditatie

Is aangevraagd voor het Kwaliteitsregister V&V voor 2 punten en telt mee voor het deskundigheidsgebied Dementieverpleegkundigen, Wijkverpleegkundige en Praktijkondersteuners. 

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!