Jaarcongres casemanagers dementie

  • 4 april 2023
  • Congres/Symposium
  • M&G Dementieverpleegkundigen

Dit jaar houden we het jaarcongres voor casemanagers dementie door casemanagers dementie op dinsdag 4 april. In het huidig zorglandschap in de wijk moeten we over de domeinen van het casemanagement heen kijken om mensen met dementie en hun mantelzorgers de juiste zorg en welzijn te kunnen bieden. Waar liggen de uitdagingen in 2023? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen helpen. Dit vraagt om creatieve oplossingen! Wil jij als casemanager dementie hier mee over weten? Meld je dan nu aan voor het jaarcongres voor casemanagers dementie. 

Programma

Dagvoorzitter
Gerben Jansen, voorzitter afdeling V&VN Dementieverpleegkundigen 

09.00u-09.45u Ontvangst en inschrijving deelnemers
09.45u-10.00u Opening en welkom door dagvoorzitter

Keynote speakers
10.00u-10.30u Aloys Kersten, Projectleider VWS/Nationale dementiestrategie 2021-2030
10.30u-11.00u Marieke van Werkhoven, landelijk coördinator implementatie Zorgstandaard dementie.
11.00u-11.45u Pauze
11.45u-12.15u Tamara van Ark, Dementierapporteur Alzheimer Nederland
12.30u-13.30u Pauze

Workshops (per ronde kun je kiezen uit 1 sessie)
Ronde 1
13.30u-14.30u Ruud Dirkse, Directeur DAZ, demenTalent

Kijkend naar de toekomst is de verwachting dat DemenTalent een van de antwoorden is op de snel oplopende personeelstekorten. Maar bovenal zorgt DementTalent voor grotere kwaliteit van leven van de medemens met dementie. Wat kunnen we als casemanager dementie betekenen voor DemenTalent?

13.30u-14.30u Frans den Boer, Interim manager Bisnez

Begin dit jaar hebben we als casemanagers dementie meegewerkt aan een enquête van Bisnez over casemanagement. Wat heeft dit opgeleverde en wat kunnen we als casemanagers dementie meenemen naar de toekomst?

Ronde 2
14.30u-15.30u Mark Smit, Tao of Care Sociale benadering

Meer mensen met dementie en een krimpende beroepsgroep hoe kunnen we het gedachtengoed van de Sociale Benadering een plaats geven binnen het huidige zorg en welzijn domein. Waar kunnen we elkaar versterken?

14.30u-15.30u Salih Türker en Emma Schaap - Alzheimer Nederland

In de Zorgstandaard Dementie worden mensen met een migratieachtergrond specifiek benoemd. De groep mensen met dementie met een migratieachtergrond groeit de komende jaren sterk. Hoe kun je als casemanager deze cliënten en hun families bereiken en ondersteunen? Alzheimer Nederland vertelt meer over de basisprincipes van cultuursensitief werken en de meertalige informatiematerialen over dementie die ze afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over hoe je als casemanager mensen met een migratieachtergrond bereikt en wat je daarvoor nodig hebt.

Ronde 3
15.30u-16.30u Deelnemers Restaurant misverstand

In de herfst van 2022 was het derde seizoen van Restaurant Misverstand op de televisie. Hoe gaat het nu met de deelnemers? Wat willen de deelnemers meegeven aan ons als casemanagers dementie voor de toekomst?

15.30u-16.30u Jacqueline van Ginkel, Zorgverbeteraar

 Meer gebruik maken van zorgtechnologie binnen het casemanagement dementie. Hoe kunnen we zorgtechnologie inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Afsluiting

16.30u-16.45u Afsluiting door dagvoorzitter.
16.45-17.15 Netwerken en borrel

Praktische informatie 

Datum: 4 april 2023 
Tijd: 9:00-17:15 uur
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

Kosten

-125 euro voor leden van V&VN Dementieverpleegkundigen en BPSW-leden. 
-175 euro voor niet-leden. 

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 6 punten in het Kwaliteitsregister van BPSW en het Kwaliteitsregister V&V en de deskundigheidsgebied dementie. 

Meld je aan!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!