In learning communities praktijk, wetenschap en onderwijs bij elkaar brengen

  • 18 mei 2021
  • Bijeenkomst
  • Wetenschap in Praktijk

Wat is het belang en de inzet van learning communities in
de praktijk?

Hoe kunnen de perspectieven verbonden worden? Vanuit vanuit verschillende perspectieven wordt toegelicht hoe learning communities praktijk, wetenschap en onderwijs bij elkaar kunnen brengen.

Tijdens deze themabijeenkomst staat elkaar inspireren centraal. Het is een interactieve bijeenkomst waar verpleegkundigen en verzorgenden met elkaar en van elkaar leren.

Sprekers
Chris Wallner : Lector “Verpleegkundige intramurale Ouderenzorg” bij de Hogeschool Leiden

Om adequate verpleeghuiszorg te blijven bieden, moet de verpleegkundige verschillende rollen kunnen aannemen en kritisch kunnen reflecteren. Learning Communities (LC) kunnen daaraan bijdragen. In een LC leren zorgprofessionals,
studenten en docenten met en van elkaar. Ze onderzoeken hun praktijk en werken aan concrete vraagstukken die spelen op de werkvloer. De afgelopen jaren heeft Chris Wallner veel (praktijkgericht) onderzoek gedaan naar Learning Communities, o.a. over de meerwaarde voor deelnemers, de vraag hoe je LC opzet en faciliteert en de vraag hoe je van een LC een krachtige leeromgeving maakt.

Desiree Bierlaag: Practor “Welzijn en Zorg 2030” bij mboRijnland.

Veranderingen in het werkveld vragen meer dan ooit praktisch wijze professionals. Wat betekent dit voor mbo-opgeleide vakmensen in zorg en welzijn en wat hebben zij daarbij nodig? Dit is de centrale vraag van het practoraat van Désirée Bierlaagh,
dat onderdeel is van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg. Désirée Bierlaagh heeft veel ervaring met professionele zeggenschap en leren & ontwikkelen in veranderende contexten. Reflectie is een belangrijk vertrekpunt
voor (team en/of community) leren. V&VN Wetenschap in PraktijkDesiree ontwikkelde daarvoor, middels praktijkonderzoek de methode Plussen. Dit is een methode om te komen tot een kwalitatieve teamsamenstelling. Daarnaast ontwikkelde zij samen met Zorgessentie de methode Lerend vermogen.

Wendy Heemskerk: Opleidingsadviseur voor de HagaAcademie & Innovatie, HagaZiekenhuis.

Wendy Heemskerk is onder andere verantwoordelijk voor het vormgeven en realiseren van leerinnovaties zoals leren binnen zorginnovatie afdelingen. Kwaliteit van opleiden, leren door innoveren en onderzoek verrichten in de praktijk zijn belangrijke pijlers. Ook doet zij onderzoek naar community leren in de verpleegkundige beroepspraktijk waarbij verpleegkundigen, studenten,
docenten en andere zorgprofessionals met en van elkaar leren. Sinds september 2019 is Wendy aangesloten bij het lectoraat “Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg” van de Hogeschool Leiden om het onderwijs in de ouderenzorg te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 18 mei 2021
Tijd: 18.45–20.45 uur
Waar: Online
Kosten: Gratis voor leden van V&VN Wetenschap in Praktijk,  € 5,00 voor overige V&VN-leden,  € 6, 25 voor mensen die geen lid zijn van V&VN,  € 2,50 voor fulltime-studenten. 

Aanmelden
Logo Sponsor Wetenschap

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!