Gratis V&VN Congres: omdenken!

  • 9 november 2023
  • Congres/Symposium
  • V&VN Algemeen
Congres Verzorgenden Venvn Denbosch 38 (002)

Zien we jou dit najaar ook op ons Congres in Ede? Thema van deze keer: Omdenken!   

We hebben nu eenmaal te maken met veranderingen in het zorglandschap waar we niet onderuit komen. Denk aan de dubbele vergrijzing, tekort aan arbeidskrachten en een stijging van de zorgkosten. Hoe kunnen we deze uitdagingen omzetten in kansen voor jezelf, jouw collega's en de zorgvrager?!

Plenair neemt Anne Marie Weggelaar ons mee in de belangrijkste technologische en sociale innovatie en hoe die van invloed zijn op de verpleegkundige zorg in de (nabije) toekomst. Ook de afdelingen V&VN Verzorgenden en V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie vertellen met welke ontwikkelingen zij bezig zijn in het kader van zeggenschap, leiderschap, innovatie en sterke beroepen. 

Neem deel aan twee van de negen workshops met o.a. Harriëtte den Nieuwenboer over de Joy Of Empowering as Professional of met Melanie van Hoeve over Effectief Leiderschap. Wellicht spreekt een workshop Beroepstrots van Aart Eliens of Rebels Leiderschap van Eline de Kok jou aan. Of neem deel aan de workshop van Hugo Schalkwijk & Jet Spits of van V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie.  

 

 

Programma
10.00 - 10.10 - Nadia van den Berg, Adviseur Team Vereniging Welkomstwoord
10.10 - 10.40 - Anne Marie Weggelaar - Bijzonder hoogleraar Innovatie en Transformatie van de zorg De verpleegkundige zorg in de (nabije) toekomst
10.40 - 11.10 - Bianca Buurman, Bestuursvoorzitter V&VN
11.10 - 11.30 - V&VN Verzorgenden
11.30 - 12.00 - Suzanne Verheijden - Programmamanager Digitale Vaardigheden en Strategisch innovatie-adviseur Iedereen digivaardig in de zorg!

12.00 - 13.15 Lunch en looptijd
13.15 - 14.30 Sessies
14.30 - 14.50 Middagpauze
14.50 - 16.05 Sessies
16.10 - 16.40 - Interactieve afsluiting
16.40 - 16.45 - Nadia van den Berg Slotwoord


Aart Eliens
Wat als je brandstof op is?
Beroepstrots, maar ook weten wat verplegen en verzorgen inhoudt, is essentieel voor het realiseren van goede zorg. In deze workshop werken we aan verheldering van wie je bent, wat je vak inhoudt en wat je vak betekent voor de patiënt en de mensen waarmee je samenwerkt. De uitkomsten hiervan helpen je bij je ontwikkeling en geven je kracht en macht in je werk. Zonder brandstof kun je niet werken!
Deze generieke workshop is interessant voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Robbert Gobbens, Lisa van den Bergh, Zoheb Afzali
Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg
Voor een goede kwaliteit van zorg is het van belang dat verpleegkundigen en verzorgenden in gezamenlijkheid met andere disciplines kunnen leren en innoveren. Dit wordt gerealiseerd in een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN), waarin de verbinding wordt gemaakt tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Aan de hand van concrete voorbeelden vertellen we wat een LIN kan bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden en gaan we aan de hand van stellingen in gesprek met de aanwezigen.

Deze workshop is vooral gericht op verpleegkundigen en verzorgenden.

V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie
Digitaal, (niet) normaal!
Er wordt – vooral door bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers - veel gesproken over digitale middelen en zorgtechnologie en wat dat allemaal zou moeten brengen. Hoe realistisch is dat? En wat betekent dat voor jou als verpleegkundige? We laten voorbeelden zien van tops en flops, vertellen wat wel werkt en wat daarvoor nodig is en willen met jullie in gesprek over hoe jij als verpleegkundige hier mee om kan gaan.

Een interactieve workshop, geschikt voor verzorgenden, verpleegkundigen én verpleegkundig specialisten met interesse voor en/of affiniteit met digitalisering en innovatie in de zorg.

Jerry Stolte
LEGO® SERIOUS PLAY® workshop 'Denktank: krapte op de arbeidsmarkt'
Denken met je handen. LEGO® SERIOUS PLAY® is een methode
die uitnodigt tot dialoog, probleemoplossend vermogen en
creativiteit. Een inspirerende sessie waarin deelnemers Lego® stenen gebruiken om metaforisch te bouwen en zo hun eigen én gedeelde ideeën, gedachten en concepten kunnen visualiseren. Een onwijs leuke en hands-on aanpak voor het stimuleren van communicatie, innovatief denken en actieve betrokkenheid. Samen gaan we aan de slag met omdenken over een van de grootste uitdagingen in de zorg: de krapte op de arbeidsmarkt.

Tijdens deze sessie ontstaan misschien wel de meest creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld arbeidsbesparende innovaties. Doe jij ook mee?

Melanie van Hoeve
Verander de ander, begin bij jezelf
Deze interactieve workshop richt zich op Persoonlijk leiderschap vanuit het gedachtengoed van Stephen Covey. Er wordt een overzicht gegeven van de 7 eigenschappen en twee eigenschappen worden verder uitgediept.

Eigenschap 1: Wees pro-actief (cirkel van invloed)
Hoe zorg je dat je kiest waar je invloed wilt uitoefenen? Hoe neem je verantwoordelijkheid?
Choose your battles wisely

Eigenschap 5: Begrijp eerste de ander voordat je zelf begrepen wilt worden
Professionele afstand en nabijheid; laten we sturen op professionele nabijheid.
Luisteren met je hart i.p.v. met je oren.

De opzet is om inzichten op te doen en vaardigheden te trainen, die je direct de dag erna in je eigen praktijk kunt benutten. De vertaling naar ieders persoonlijke werkveld staat altijd bovenaan.
Leren door ervaren.

Eline de Kok
Rebels verpleegkundig leiderschap, een stil conflict?
Tijdens deze sessie gaat Eline met je aan de slag rondom het thema rebels verpleegkundig leiderschap. Aan de hand van 5 jaar onderzoek heeft Eline verschillende verwonderingen ontwikkeld als het om dit rebelse leiderschap gaat. Ze neemt je meer in deze verwonderingen en daagt je uit om op een andere manier naar verpleegkundig leiderschap te kijken en de verpleegkundige praktijk te beïnvloeden.

Harriëtte den Nieuwenboer
Met Jou JOEP, rijden we nooit om…
Omrijden betekent dat we een weg nemen, die langer duurt dan dat nodig is.
Door empowerment te gaan inzetten, kan dit een snellere route geven naar gezondheidswinst, professioneel handelen en plezier.
Empowerment is een bewustwordingsproces, waarbij het gaat om mensen te stimuleren hun eigen kracht te vinden en die te activeren.
Dit is belangrijke ( aangeleerde) competentie voor onze professie om meer waardering te krijgen van anderen voor ons vakmanschap. Daarnaast heeft het een aanzuigende werking om personeel te binden en te boeien.
In deze workshop JOEP ( Joy Of Empoweren as Professional) krijg je kennis, kunde en gedrag aangereikt .
Schrijf je in om Joy Of Empoweren as Professional ( JOEP) ervaren!

Hugo Schalkwijk & Jet Spits
Stereotypen, wat heb je eraan?
Tijdens deze workshop staat de beeldvorming van het beroep centraal. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen vaak te maken met stereotypen over hun vak. Soms zijn deze al zo oud als het vak zelf, maar werken wij nog steeds door in de praktijk van vandaag. Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze zo hardnekkig? En vooral: waarom is het zo belangrijk om ze te kennen?

Andrea Steger & Jan Mulder
Omdenken met het tuchtrecht
Tijdens deze interactieve workshop worden de volgende zaken behandeld:
- Wat is tuchtrecht en hoe werkt het en hoe vaak komt het voor dat een verpleegkundige (specialist) te maken heeft met een tuchtklacht?
- Waarom is het tuchtrecht voor jouw verpleegkundige praktijk belangrijk?
- Hoe gaan we als beroepsgroep en collega’s om met tuchtrechtklachten?
- De landelijke ontwikkelingen in het tuchtrecht?
- Hoe kun je leren van het tuchtrecht? Is het huidige tuchtrecht toekomstbestendig? Of moet het tuchtrecht zelf omdenken?

In het kader van omdenken dagen wij jullie uit kritisch na te denken over het tuchtrecht. We zullen naar aanleiding van diverse uitspraken van tuchtcolleges meerdere casuïstiek met jullie behandelen.

Deze sessie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het tuchtrecht. Als verzorgende val je niet onder het tuchtrecht, toch kan het ook voor jou interessant zijn om meer te weten over het tuchtrecht. Wees welkom bij deze sessie!

Praktische informatie
Datum: 9 november 2023
Tijd: 10.00-16:30 uur (inloop start om 9:30 uur)
Locatie: de ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede (gratis parkeren)

Voor wie
Alleen toegankelijk voor leden van V&VN. Ben je nog geen lid van V&VN, lees dan hier meer over het lidmaatschap.  

Kosten
Gratis voor leden van V&VN. 

Accreditatie
Wordt aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V en Register voor Verpleegkundig Specialisten.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd