Gratis online V&VN Verenigingsbijeenkomst: Blijven leren en ontwikkelen in het huidige zorglandschap; Hoe nu verder?

  • 12 april 2023
  • Webinar
  • V&VN Algemeen
Microsoftteams Image

De huidige en toekomstige populatie, de organisatie van de gezondheidszorg en de zorgvraag veranderen; het zorglandschap veranderd!

Er is sprake van (dubbele) vergrijzing, het aantal ouderen neemt toe en ouderen worden steeds ouder. Er komen meer mensen met één of meerdere chronische aandoening. Mensen wonen langer thuis waardoor er steeds meer extramurale zorg geleverd moet worden. De zorgkosten stijgen en de zorgvraag veranderd door o.a. technologische ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Samen met een tekort aan arbeidskrachten in de zorg staan we voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we blijven leren en onszelf blijven ontwikkelen in dit veranderende zorglandschap?

Na een bijzonder mooie V&VN Verenigingsbijeenkomst in het najaar van 2022, waarin we aan de slag gingen met het thema een leven lang ontwikkelen, ontvingen we veel enthousiaste reacties. De fysieke bijeenkomst met gevarieerde inhoudelijk verhalen droeg positief bij aan het 'echt' ontmoeten van elkaar. Er werd verkend, ontdekt, informatie en kennis gebracht en opgehaald en er werd genetwerkt. Er was een gevoel van betrokkenheid en samenhorigheid: we are in this together!

Uit de evaluatie kwam naar voor dat veel deelnemers op een volgende bijeenkomst graag meer (verdiepende) informatie willen over verschillende sessieonderwerpen.

Om hier gehoor aan te geven zal de eerste V&VN Verenigingsbijeenkomst van 2023 in het teken staan van blijven leren en ontwikkelen en hoe we dat samen kunnen doen in een sterk veranderd zorglandschap. Zowel aan de kant van de onze patiënten/cliënten als in de beroepen van het verpleegkundig domein.

Programma

13:00 - 13:15 uur

Inloop en kennismaking lobby,
door Nadia van den Berg. Adviseur Team Vereniging

13:15 - 14:00

Opening 
door Bianca Buurman, Bestuursvoorzitter V&VN

14:05 - 14:55 uur

Parallelsessie 1 (keuze uit meerdere sessies)

14:55 - 15:10 uur

Pauze

15:10 - 16:00 uur

Parallelsessie 2 (keuze uit meerdere sessies)

16:00 - 16:30 uur 

Interactieve afsluiting

 

Inhoud parallelsessie

Tijdens de V&VN Verenigingsbijeenkomst hebben we 2 rondes. Je kunt elke ronde kiezen uit de volgende sessies: 

-Verbeter je tijdsbeleving, bepaal je prioriteiten
Door Gabrielle Verbeek, innovator en onderzoeker in de zorg

Veel zorgprofessionals voelen tijdsdruk in het werk. Dit leidt tot stress en een gevoel van tekortschieten. In deze interactieve sessie vertrekken we vanuit onze persoonlijke tijdstijl in het werk. We zoeken de kern van ons werk, waar het echt om gaat.

Dit met gebruik van creatieve werkvormen, waaronder het Zorg4Kant

Gabriëlle Verbeek heeft een promotie-onderzoek gedaan naar tijdsbeleving en tijdsdruk in de zorg. Zij werkte mee op de werkvloer en verzamelde verhalen over tijdsperspectieven van cliënten, verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

- Een slimme lobby is het halve werk
Door Francis Bolle, lobbyist V&VN
 

Lobbyen is meer dan af en toe een brief sturen of een gesprek voeren. In deze workshop krijg je praktische tips vanuit de politieke lobby van V&VN om jouw eigen lobby op jouw werkplek, voor het behalen van een bepaald doel, meer succesvoller te maken.

- Deskundigheidsgebieden in het Kwaliteitsregister: waar ligt jouw expertise?
Door Team V&VN Kwaliteitsregisters 

In deze workshop gaan we in gesprek over de waarde van de deskundigheidsgebieden en geven we jullie de mogelijkheid om mee te praten over hoe we deze binnen het Kwaliteitsregister nog sterker neer kunnen zetten. Als je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V kun je je namelijk ook zonder extra kosten inschrijven in een of meer deskundigheidsgebieden (indien je voldoet aan de toelatingseisen). Je laat dan zien dat je een bepaalde expertise hebt. Ook als je nog niet zo bekend bent met deskundigheidsgebieden, ben je van harte welkom in onze workshop. Hoe belangrijk is inzicht in jouw specifieke expertise voor jou? En hoe wil je dit kunnen aantonen? 

- ‘Van zuster tot zorgheld’ – het historisch belang van een goed imago. Let op! alleen in ronde 1 te volgen.
Door Hugo Schalkwijk, conservator FNI

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn cruciaal voor de maatschappij. Toch blijft het beeld dat deze maatschappij heeft van de verpleging en verzorging vaak (ver) achter bij de werkelijkheid. Hoe is dat zo gekomen? Waarom is dat belangrijk? En wat kunnen verpleegkundigen en verzorgenden daar zelf aan doen? In deze sessie gaat conservator Hugo Schalkwijk hierover op interactieve wijze met de deelnemers in gesprek. Hoe dragen zij hun vak uit? 

-Schaarste in de zorg
Door Hans van Dartel, ethicus en niet praktiserend verpleegkundige

Hans gaat in een workshopsessie in gesprek over wat je kunt leren over schaarste in zorg. Hoe kun je daar je weg in vinden? Wat betekent het praktisch als je tegen schaarste aanloopt? Hebben we tips voor elkaar of zijn er tips uit de theorie?

In deze workshop krijg je praktische handvaten mee voor het omgaan met schaarste. 

-V&VN Verzorgenden voor Verzorgenden 
Door het bestuur van V&VN Verzorgenden 

Een inhoudelijke sessie door het  bestuur van V&VN verzorgenden specifiek voor verzorgenden.

-Samen reflecteren op en leren van de dagelijkse praktijk om continu kwaliteit van zorg te verbeteren.
Door Mariëlle van Mersbergen

Kwaliteit van zorg verbeteren lijkt een ‘ver van je bed show’, maar je doet het dagelijks (ja, echt!). Mariëlle neemt je mee in haar onderzoek over verpleegkundig veerkrachtig werk, legt je uit wat veerkrachtig verpleegkundig werk, continu verbeteren van kwaliteit van zorg en reflecteren en samen leren met elkaar te maken hebben. Je gaat actief aan de slag en ontvangt praktische handvaten hoe je het samen leren van de dagelijkste praktijk praktisch vorm kunt geven.

-Verbonden blijven met het verpleegkundig beroep middels job crafting*
Door Dewi Stalpers & Martijn Felder, senior onderzoekers bij RN2Blend

In een interactieve setting nemen Dewi en Martijn je mee over hoe in verbinding te blijven met het verpleegkundige beroep. En hoe deze door te ontwikkelen?  

* Definitie job crafting: Veranderingen in je werk aanbrengen om de verschillende eigenschappen van jouw baan beter te laten aansluiten bij jouw eigen sterke kanten, behoeften, interesses en capaciteiten.

-Samen sterker: De Verpleegkundig Specialist, de Verpleegkundige en de Verzorgende samen in één team. 1 + 1 + 1 = 4! 
Door Inge Rinzema, Verpleegkundig Specialist AGZ in de Ouderenzorg in bij ZINN/Westerholm in Haren en tevens voorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten

In deze workshop neem Inge je mee naar Woonzorgcentrum Westerholm in Haren, waar de zorg en behandeling grotendeels nurse-led is georganiseerd. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen de Verpleegkundig Specialist als regiebehandelaar en de Verpleegkundigen en Verzorgenden, die allemaal werken met hetzelfde doel; namelijk zo goed mogelijke kwaliteit van leven en sterven bieden aan de kwetsbare ouderen die er wonen. Hoe versterk je elkaar in deze samenwerking? Hoe komt dit dan ieders kwaliteit en positie ten goede? En wat is het effect hiervan op de kwaliteit van zorg en behandeling?  

Deze workshop geeft je praktische handvatten om mee te nemen naar je eigen praktijk. 

Doelgroep

De V&VN Verenigingsbijeenkomst is voor Verzorgenden, Verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten en overige leden van V&VN.
De V&VN Verenigingsbijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van V&VN. 

Praktische informatie

Locatie: Online via Let's Get Digital
Tijd: 13.00 uur–16.30 uur

Kosten

Deelname aan de V&VN Verenigingsbijeenkomst is gratis. 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Meld je aan!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd