Communicatie met familie van bewoners in het verpleeghuis

  • 26 mei 2021
  • Congres/Symposium
  • Geriatrie & Gerontologie

Deze webinar gaat over over de ethische dilemma’s rondom zeggenschap van familie van een bewoner met dementie in het verpleeghuis. En daarmee gaat het ook over communicatie met familieleden. Het dilemma speelt zich af tussen verschillende visies op de beste zorg van familie, de arts en de verzorgenden/verpleegkundigen. Dit doen we aan de hand van een casus, zie hieronder. Het uitwisselen van ervaringen en meningen is een belangrijk onderdeel en het doel is om inzicht te krijgen in wat optimaal professioneel handelen is in dergelijke situatie.

Programma

19.00   Welkom
19.05   Inleiding: communicatie met familieleden
19.15   Casus toelichten, door Trea Atema, senior-verpleegkundige en voorzitter VVAR Coloriet
19.20   In subgroepen uiteen: bespreken ethische vraag 1
19.45: Centraal: reflectie, door Anne-Mei Thé, hoogleraar Langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
20.00   In subgroepen uiteen, bespreken ethische vraag 2
20.20   Centraal: reflectie door Anne-Mei Thé
20.30   Afsluiting

Praktische informatie

Datum: 26 mei 2021
Tijd: 19.00-20:30 uur
Waar: Online via MS Teams
Kosten: Deelname is gratis

Doelgroep

*Alle verpleegkundigen in het verpleeghuis;
*Verzorgenden & verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis en overig geïnteresseerden.

Accreditatie

☒ Kwaliteitsregister V&V 
☒ Register Zorgprofessionals

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!