Wondopleiding

  • 8 juni 2022
  • Wondexpertise

Alle wondopleidingen hebben de CZO erkenning. Vanuit het Erasmus MC is er een initiatief
geweest m.b.t. de EPA ontwikkeling CZO Flexlevel. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen
van toekomstbestendig onderwijs, met de focus op het praktijkleren. Door samen met vakexperts
en specialisten aan de slag te gaan kan er invulling gegeven worden aan de inhoud en opzet van
de vervolgopleiding Wondverpleegkundige. Vanuit het bestuur participeren Marloes en Alma in
de werkgroep, en Peter en Sandra in de klankbordgroep.
De werkgroep gaat met ondersteuning van de opleiders de EPA’s schrijven.
De klankbordgroep geeft feedback op de producten die de werkgroep gemaakt heeft.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)