Kerngroepleden

De kerngroepleden vormen het hart van Wetenschap in Praktijk. Als kerngroep zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan.

Voorzitter Vina Slev

Mijn naam is Vina Slev, verpleegkundige niet praktiserend en klinisch epidemioloog.

In 2008 heb ik de HBO-V opleiding aan de Academie voor Verpleegkunde in Groningen afgerond met een scriptie over onder meer, de huidige en een toekomstige rol van verpleegkundigen bij het (forensisch) sporenonderzoek en medisch onderzoek bij slachtoffers van zedendelicten. Tijdens dit afstudeeronderzoek werd voor mij steeds meer duidelijk dat ik onderzoek binnen de verpleegkunde wilde doen en het liefst binnen het forensische werkveld. Naast HBO-V heb ik dan ook een strafrecht master en de master Evidence Based Practice gevolgd. In 2020 ben ik gepromoveerd op het onderwerp verpleegkundige zelfmanagementondersteuning aan mensen die geconfronteerd zijn met een ongeneeslijke vorm van kanker. In 2018 ben ik 'terug gegaan' naar het forensische werkveld en werk ik bij GGD Amsterdam als onderzoeker binnen de forensische geneeskunde en forensische verpleegkunde.

Ik heb mij aangesloten bij V&VN Wetenschap in Praktijk, omdat ik mij graag wil inzetten voor 1) het bevorderen van evidence-based werken binnen de verpleegkundige praktijk en 2) meer aandacht voor verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

Secretaris Annabeth van Stroe

Na mijn diplomering heb ik in verschillende perifere ziekenhuizen met name op de neonatologie-, kinder- en kraamafdeling gewerkt. In 2006 heb ik de specialisatie Obstetrie en Gynaecologie gedaan. Door het stuk ‘Rituelen in de zorg’ van Hester Vermeulen werd ik getriggerd en werd ik me steeds meer bewust van de basis van ons verpleegkundig handelen. Door middel van diverse cursussen kreeg ik steeds meer inzicht in het verplegen volgens evidence based practice.

Vanaf 2011 ben ik bestuurslid van de Verpleegkundige Advies Raad in het Zaans Medisch Centrum en in 2012 ben ik gevraagd om het voorzitterschap op mij te nemen. In 2014 heb ik de opleiding tot implementatiecoach gedaan waarin mijn onderwerp ‘Implementeren van Evidence Based Practice’, was. Mijn twee belangrijkste interessegebieden zijn EBP en toepassingen van E-health. Omdat ik mij nog verder wil bekwamen in onderzoek en EBP ben ik in september 2016 gestart met de Master Verplegingswetenschappen.

Omdat ik het belangrijk vind dat resultaten van onderzoek op de ‘werkvloer’ terecht komen zodat de patiënt de best mogelijke zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten krijgt, zet ik mij in voor het platform “Wetenschap in Praktijk”. Ook het delen van kennis is één van mijn speerpunten; gebruik maken van de expertise die al aanwezig is.

Penningmeester Kim Heidekamp

Ik ben Kim, 35, getrouwd en heb een kindje van 11 maanden. Ik ben van huis uit verpleegkundige. Na jaren projectmanagement en andere organisatorische rollen in de zorg, heb ik een MBA gevolgd en werk ik nu als business controller in de ouderen zorg. Wetenschap en bedrijfskunde raken elkaar op het punt dat we allebei de zorg zo effectief en doelmatig mogelijk willen inzetten. Ik vind het leuk met mijn expertise een kleine bijdrage te kunnen leveren aan dit platform.

Wendy Giezen

Ik ben Wendy Giezen en werk als verpleegkundig onderzoeker in het St. Antonius Ziekenhuis. Hierin heb ik het genoegen om mijn liefde voor wetenschap te combineren met de zorgpraktijk. Enerzijds houd ik mij bezig met het opzetten en uitvoeren van verpleegkundig onderzoek. Anderzijds, sta ik aan het bed van de patiënt waarin ik zie waar praktijkvariaties en onderzoeksmogelijkheden liggen. Verder bevorder ik de EBP cultuur op de afdeling, waar men kritisch kijkt naar de zorg die we leveren.

Binnen V&VN Wetenschap in Praktijk help ik graag mee verpleegkundig onderzoek en EBP meer op de kaart te zetten.

Gercora Hoitinga

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, muur, wenkbrauw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ik ben Gercora Hoitinga en werkzaam als SEH-verpleegkundige in het Amsterdam UMC. Daarbij ben ik ook Klinisch Gezondheidswetenschapper en Promovenda (deeltijd) binnen de onderzoekslijn “Acute Ouderenzorg’ van prof. Bianca Buurman.  
Tijdens mijn jaren in de zorg heb ik verschillende praktische specialisaties gedaan vooral gericht op de acute zorg, maar mistte daarin steeds meer de verdieping. Daarom ben ik in 2018 gestart met Klinische Gezondheidswetenschappen en heb ik nu de mogelijkheid om zowel de praktische als de theoretische kant van ons vak te combineren binnen het Amsterdam UMC. 
Op de SEH mag ik ook de student-verpleegkundigen van de SEH-opleiding begeleiden bij hun kwaliteitsopdracht ter afronding van hun opleiding. Een groot gedeelte van deze opdracht is gericht op EBP en praktisch uitvoerbaar onderzoek. Het verspreiden van kennis rondom EBP en proberen het voor de verpleegkundigen ‘op de vloer’ meer toegankelijk te maken, vind ik daarin één van de leukste facetten. Het platform Wetenschap in Praktijk sluit hier volledig op aan, waardoor ik eerder dit jaar met veel enthousiasme ben aangesloten en hopelijk zo op een breder niveau bij kan dragen aan profilering en positionering van verpleegkundig onderzoek.

Susette Lataster

Ik ben Susette Lataster en werk als hoofdonderzoeker en projectleider bij het programma Nurses Know Better in het Groene Hart ziekenhuis. Ik onderzoek verpleegkundig zeggenschap door gebruik te maken van de onderzoeksmethode participatief actieonderzoek. Waarbij ik samen met de verpleegkundigen van de afdelingen tot verandering kom, verandering die zij belangrijk vinden om de patiëntenzorg en hun eigen werkzaamheden aan te verbeteren. Dit doe ik vanuit gelijkwaardigheid, inclusiviteit en psychologische veiligheid, ook kijk ik naar machtsverhoudingen. Vanaf augustus zal ik na twee jaar afwezigheid aan het bed een dag per week weer als verpleegkundige de zorg voor de longpatiënten op mij nemen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)