Ontstaan van het platform
VerVe en LOVS zijn de voorlopers van het Platform Wetenschap in Praktijk.

In 2007 fuseerden deze partijen Omdat beide partijen zich richten op inhoud en kwaliteit van de zorg en gebruik willen maken van wetenschappelijke onderbouwing daarvan, gingen partijen in 2007 samen op in het Platform Wetenschap in Praktijk . Met als doel een brug te vormen tussen verpleegkundige praktijkvoering en wetenschap. Met veel plezier geeft het Platform vorm aan dit gedachtegoed!

Over de voorgangers van het Platform Wetenschap in Praktijk:

VerVe was de Vereniging voor Verplegingswetenschappers, ontstaan in 1994 op de Rijksuniversiteit Maastricht. VerVe wilde:

een netwerk van mensen die het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden wilden onderbouwen met wetenschappelijke kennis
wetenschappelijk onderzoek in de verpleging en verzorging bevorderen
en de implementatie van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek in de beroepspraktijk ondersteunen en bevorderen.
VerVe ging in 2006 als Platform Wetenschap in Praktijk verder onder de vlag van V&VN.
een wettelijke erkenning voor de verpleegkundig specialisten
de belangen van de verpleegkundig specialisten behartigen
en de functie van verpleegkundig specialist bekendheid geven Het LOVS ging in 2006 als Platform Specialist verder onder de vlag van V&VN.
 
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!