Kerngroepleden

De kerngroepleden vormen het hart van het platform Wetenschap in Praktijk, zij besluiten tot en realiseren het meerjarenplan. 

 

Voorzitter Vina Slev

Mijn naam is Vina Slev, verpleegkundige niet praktiserend en onderzoeker.

In 2008 heb ik de HBO-V opleiding aan de Academie voor Verpleegkunde in Groningen afgerond met een scriptie over onder meer, de huidige en een toekomstige rol van verpleegkundigen bij het (forensisch) sporenonderzoek en medisch onderzoek bij slachtoffers van zedendelicten. Tijdens dit afstudeeronderzoek werd voor mij steeds meer duidelijk dat ik onderzoek binnen de verpleegkunde wilde doen. Naast de HBO-V heb ik dan ook onder meer de master Evidence Based Practice aan de UvA gevolgd. Dit voor scholing in het opzetten, uitvoeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek. In 2020 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘verpleegkundige zelfmanagementondersteuning aan mensen die geconfronteerd zijn met een ongeneeslijke vorm van kanker’. Op dit moment werk ik bij GGD Amsterdam als onderzoeker binnen de forensische geneeskunde.

Ik heb mij aangesloten bij V&VN Wetenschap in Praktijk, omdat ik mij graag wil inzetten voor 1) het bevorderen van evidence-based werken binnen de verpleegkundige praktijk en 2) meer aandacht voor verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

Secretaris Annabeth van Stroe

Na mijn diplomering heb ik in verschillende perifere ziekenhuizen met name op de neonatologie-, kinder- en kraamafdeling gewerkt. In 2006 heb ik de specialisatie Obstetrie en Gynaecologie gedaan. Door het stuk ‘Rituelen in de zorg’ van Hester Vermeulen werd ik getriggerd en werd ik me steeds meer bewust van de basis van ons verpleegkundig handelen. Door middel van diverse cursussen kreeg ik steeds meer inzicht in het verplegen volgens evidence based practice.

Vanaf 2011 ben ik bestuurslid van de Verpleegkundige Advies Raad in het Zaans Medisch Centrum en in 2012 ben ik gevraagd om het voorzitterschap op mij te nemen. In 2014 heb ik de opleiding tot implementatiecoach gedaan waarin mijn onderwerp ‘Implementeren van Evidence Based Practice’, was. Mijn twee belangrijkste interessegebieden zijn EBP en toepassingen van E-health. Omdat ik mij nog verder wil bekwamen in onderzoek en EBP ben ik in september 2016 gestart met de Master Verplegingswetenschappen.

Omdat ik het belangrijk vind dat resultaten van onderzoek op de ‘werkvloer’ terecht komen zodat de patiënt de best mogelijke zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten krijgt, zet ik mij in voor het platform “Wetenschap in Praktijk”. Ook het delen van kennis is één van mijn speerpunten; gebruik maken van de expertise die al aanwezig is.

Lisanne Hut

Ik ben Lisanne Hut. Na de HBO-V heb ik een tijdje in de invalpool gewerkt in het UMCG en daarna ben ik gestart met de studie verplegingswetenschap. Tijdens deze studie werkte ik bij de polikliniek Oogheelkunde. Momenteel werk ik als verpleegkundige bij de afdeling Algemene Interne Geneeskunde en Infectieziekten en doe ik als promovendus onderzoek naar de werkzame principes van audits, die als kwaliteitsinstrumenten worden ingezet in de ziekenhuiszorg. Hierbij ben ik vooral geïnteresseerd in de rol van leiderschap, eigenaarschap en motivatie van zorgprofessionals. De gedachte hierbij is dat kwaliteitsverbeteringen duurzaam geborgd kunnen worden wanneer het eigenaarschap ligt bij zorgprofessionals. Dit laatste zie ik ook bij de kerngroep Wetenschap in Praktijk: Het optimaliseren van de verpleegkundige beroepsuitoefening kan alleen bewerkstelligd worden als verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich ervan bewust zijn dat EBP een onderdeel is van de beroepspraktijk; dat het onder de professionele standaard valt.

Claudia Verkaart

In 2009 ben ik afgestudeerd aan Fontys Hogeschool als verpleegkundige. Na een paar jaar ervaring in het ziekenhuis besloot ik verplegingswetenschap te gaan studeren. Dit was een voor mij belangrijke stap om in de toekomst kennis door te kunnen geven aan potentieel nieuwe verpleegkundigen. Na een aantal jaren werken in WZH, kreeg ik de kans om me verder te ontwikkelen, maar dan als docent. Sinds 2017 werk ik met veel plezier als docent bij de hogeschool Leiden.
Ik zet me graag in voor HBO- verpleegkundigen die zich willen en kunnen onderscheiden in onze praktijk, die een stapje verder durven te gaan, die zich onderzoekend, ondernemend, nieuwsgierig en leergierig opstellen en ons vak met passie willen vertegenwoordigen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!