Kerngroepleden

De kerngroepleden vormen het hart van het platform Wetenschap in Praktijk, zij besluiten tot en realiseren het meerjarenplan. 

 

Voorzitter Vina Slev

Mijn naam is Vina Slev, verpleegkundige niet praktiserend en onderzoeker.

In 2008 heb ik de HBO-V opleiding aan de Academie voor Verpleegkunde in Groningen afgerond met een scriptie over onder meer, de huidige en een toekomstige rol van verpleegkundigen bij het (forensisch) sporenonderzoek en medisch onderzoek bij slachtoffers van zedendelicten. Tijdens dit afstudeeronderzoek werd voor mij steeds meer duidelijk dat ik onderzoek binnen de verpleegkunde wilde doen, en in het bijzonder naar forensisch verpleegkundigen. Naast de HBO-V heb ik dan ook onder meer de master Evidence Based Practice aan de UvA gevolgd. Dit voor scholing in het opzetten, uitvoeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek. In 2020 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘verpleegkundige zelfmanagementondersteuning aan mensen die geconfronteerd zijn met een ongeneeslijke vorm van kanker’. Op dit moment werk ik bij GGD Amsterdam als onderzoeker binnen de forensische geneeskunde.

 

Ik heb mij aangesloten bij V&VN Wetenschap in Praktijk, omdat ik mij graag wil inzetten voor 1) het bevorderen van evidence-based werken binnen de verpleegkundige praktijk en 2) meer aandacht voor verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

Ik hoop dat mijn bijdrage ertoe leidt dat verpleegkundigen de onderzoeker in zichzelf vinden. En als die er niet is, dat verpleegkundigen wetenschappelijk onderzoek ‘weten te vinden’ voor evidence-based handelen en andersom dat onderzoekers verpleegkundigen ‘weten te vinden’ voor verpleegkundig onderzoek.

Secretaris Annabeth van Stroe

Na mijn diplomering heb ik in verschillende perifere ziekenhuizen met name op de neonatologie-, kinder- en kraamafdeling gewerkt. In 2006 heb ik de specialisatie Obstetrie en Gynaecologie gedaan. Door het stuk ‘Rituelen in de zorg’ van Hester Vermeulen werd ik getriggerd en werd ik me steeds meer bewust van de basis van ons verpleegkundig handelen. Door middel van diverse cursussen kreeg ik steeds meer inzicht in het verplegen volgens evidence based practice.

Vanaf 2011 ben ik bestuurslid van de Verpleegkundige Advies Raad in het Zaans Medisch Centrum en in 2012 ben ik gevraagd om het voorzitterschap op mij te nemen. In 2014 heb ik de opleiding tot implementatiecoach gedaan waarin mijn onderwerp ‘Implementeren van Evidence Based Practice’, was. Mijn twee belangrijkste interessegebieden zijn EBP en toepassingen van E-health. Omdat ik mij nog verder wil bekwamen in onderzoek en EBP ben ik in september 2016 gestart met de Master Verplegingswetenschappen.

Omdat ik het belangrijk vind dat resultaten van onderzoek op de ‘werkvloer’ terecht komen zodat de patiënt de best mogelijke zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten krijgt, zet ik mij in voor het platform “Wetenschap in Praktijk”. Ook het delen van kennis is één van mijn speerpunten; gebruik maken van de expertise die al aanwezig is.

Lisanne Hut

Ik ben Lisanne Hut. Na de HBO-V heb ik een tijdje in de invalpool gewerkt in het UMCG en daarna ben ik gestart met de studie verplegingswetenschap. Tijdens deze studie werkte ik bij de polikliniek Oogheelkunde. Momenteel werk ik als verpleegkundige bij de afdeling Algemene Interne Geneeskunde en Infectieziekten en doe ik als promovendus onderzoek naar de werkzame principes van audits, die als kwaliteitsinstrumenten worden ingezet in de ziekenhuiszorg. Hierbij ben ik vooral geïnteresseerd in de rol van leiderschap, eigenaarschap en motivatie van zorgprofessionals. De gedachte hierbij is dat kwaliteitsverbeteringen duurzaam geborgd kunnen worden wanneer het eigenaarschap ligt bij zorgprofessionals. Dit laatste zie ik ook bij de kerngroep Wetenschap in Praktijk: Het optimaliseren van de verpleegkundige beroepsuitoefening kan alleen bewerkstelligd worden als verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich ervan bewust zijn dat EBP een onderdeel is van de beroepspraktijk; dat het onder de professionele standaard valt.

Joyce Farla 

Net als vele anderen ben ik ooit begonnen met een vakantiebaantje in de zorg. Dit inspireerde mij om  iets met mensen te gaan doen. Middels een Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij, gevolgd door een bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), rolde ik het sociale werkveld in. Jong en nieuwsgierig begon ik mijn loopbaan in de verslavingszorg. In de verslavingszorg is er een bijzondere wisselwerking tussen lichamelijke en mentale klachten. Ik wilde deze interactie beter begrijpen en stelde tal van vragen aan verpleegkundige en artsen. Deze nieuwsgierigheid is niet onopgemerkt gebleven en ik kreeg de mogelijkheid aangeboden om de opleiding HBO Verpleegkunde te volgen. Hier heb ik geen seconde over getwijfeld en ik heb dan ook direct gesolliciteerd naar deze opleidingsplek. Tijdens mijn opleiding tot HBO Verpleegkundige leerde ik veel over het menselijk lichaam en de laatste ontwikkelingen in de zorg. Deze opleiding stilde mijn nieuwsgierigheid niet maar wakkerdere deze juist verder aan. Ik besloot aan de Universiteit van Utrecht de master Verplegingswetenschappen te volgen. Middels deze opleiding wil ik de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de verpleegkundige praktijk met elkaar verbinden. In de praktijk zie ik namelijk dat er niet altijd volgens de nieuwste informatie wordt gewerkt. Er ligt een berg kennis op de plank maar de implementatie daarvan blijft soms uit. Middels mijn deelname aan de kerngroep van de WiP wil ik een bijdrage leveren aan de speerpunten van dit platform. Mijn input haal ik uit mijn werk als kwaliteitsverpleegkundige bij een verpleging, verzorging en thuiszorg organisatie in Den Haag.

Susanne Vromans

Als B-verpleegkundige opgeleid binnen de psychiatrie ben ik nu alweer langere tijd, vanuit mijn christelijke overtuiging, werkzaam bij het Leger des Heils bij het specialistisch verpleeghuis de Blinkert. Begin 2020 heb ik de deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde met succes afgerond en ben ik werkzaam als kwaliteitsverpleegkundige. Met deze functie sla ik een brug tussen beleid en het primair proces vanuit de overtuiging dat beleid niet vanachter een bureau gemaakt wordt maar met je voeten in de klei, samen met collega’s. Dat is ook de reden dat ik mijn werk als kwaliteitsverpleegkundige combineer met diensten op de afdeling. Verder ben ik voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad, ik hecht veel waarde aan de positionering van verpleegkundigen en aan de ontwikkeling van het verpleegkundig vak. Als kerngroeplid van Wetenschap in Praktijk wil ik wetenschap en het primair proces met elkaar te verbinden zodat het verpleegkundig handelen haar basis vindt in wetenschap en de cliënt hierdoor de best mogelijk zorg krijgt. Mijn speerpunt is dan ook het doorontwikkelen van de professionele standaard als uitgangspunt van goede zorg. Verder vind ik het waardevol om als kerngroeplid een netwerk op te bouwen met collega’s van andere werkvelden juist omdat de problematiek van cliënten bij het Leger des Heils domein overstijgend is.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!