Kerngroepleden

De kerngroepleden vormen het hart van het platform Wetenschap in Praktijk, zij besluiten tot en realiseren het meerjarenplan. Daarnaast wordt de kerngroep ondersteund door aan aantal andere actieve leden

Roos Nieweg (Coördinator)
Desiree Bierlaagh
Everlien Graaf
Sylvia Hoekstra
Lisanne Hut
Jopke Kruyt
Marlies Peters
Marianne Binnenhei (aspirant lid)
Annabeth van Stroe

Claudia Verkaart

Voorzitter Roos Nieweg

Reeds tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige probeer ik me in te zetten om ons beroep verder te ontwikkelen. Dat begon, in 1980, als secretaris van de leerlingenraad in het toenmalige AZG (UMCG). Daarna waren er allerlei andere nevenwerkzaamheden zoals o.a. voorzitter van de Vereniging van OncologieVerpleegkundigen (nu V&VN Oncologie), editorial Board-member Cancer Nursing, voorzitter van de EORTC Oncology Nurses Study Group, voorzitter van de Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV, nu V&VN), mede-oprichter van Sigma Theta Tau International, Rho Chi at-large chapter, bestuurlid V&VN en nu voorzitter van het platform Wetenschap in Praktijk.

Secretaris Annabeth van Stroe

Na mijn diplomering heb ik in verschillende perifere ziekenhuizen met name op de neonatologie-, kinder- en kraamafdeling gewerkt. In 2006 heb ik de specialisatie Obstetrie en Gynaecologie gedaan. Door het stuk ‘Rituelen in de zorg’ van Hester Vermeulen werd ik getriggerd en werd ik me steeds meer bewust van de basis van ons verpleegkundig handelen. Door middel van diverse cursussen kreeg ik steeds meer inzicht in het verplegen volgens evidence based practice.

Vanaf 2011 ben ik bestuurslid van de Verpleegkundige Advies Raad in het Zaans Medisch Centrum en in 2012 ben ik gevraagd om het voorzitterschap op mij te nemen. In 2014 heb ik de opleiding tot implementatiecoach gedaan waarin mijn onderwerp ‘Implementeren van Evidence Based Practice’, was. Mijn twee belangrijkste interessegebieden zijn EBP en toepassingen van E-health. Omdat ik mij nog verder wil bekwamen in onderzoek en EBP ben ik in september 2016 gestart met de Master Verplegingswetenschappen.

Omdat ik het belangrijk vind dat resultaten van onderzoek op de ‘werkvloer’ terecht komen zodat de patiënt de best mogelijke zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten krijgt, zet ik mij in voor het platform “Wetenschap in Praktijk”. Ook het delen van kennis is één van mijn speerpunten; gebruik maken van de expertise die al aanwezig is.

Nadia van den Berg

In 2012 heb ik mijn opleiding verpleegkunde richting de Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Mijn scriptie schreef ik over bewegen als niet-medicamenteuze interventie bij dementerende ouderen. Middels verschillende sport- en spelactiviteiten keken wij welke invloed dit had op het gedrag/gedragsproblematiek bij deze kwetsbare doelgroep. Met mijn scriptie won ik de scriptieprijs van mijn leerjaar. In de praktijk merkte ik al snel dat niet altijd volgens de laatst beschikbare informatie werd gewerkt. De zorg kon en kan nog steeds op veel vlakken doelmatiger, doeltreffender maar bovenal kwalitatief beter. Ik besloot aan de Universiteit van Utrecht de master Verplegingswetenschap te volgen, waar het doen van wetenschappelijk onderzoek mij positief heeft verrast; wat een berg verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek ligt er op de planken. Maar hoe krijg je dit naar de werkvloer? Via een studiegenoot kwam ik als aspirant bestuurslid terecht bij de afdeling Wetenschap in Praktijk. Eerder was ik al lid van Geriatrie & Gerontologie. Middels mijn deelname aan de kerngroep van de WiP wil ik een bijdrage leveren aan de speerpunten van ons platform. Mijn input haal ik uit mijn werk als kwaliteitsverpleegkundige en wijkverpleegkundige bij een VVT-organisatie in Dordrecht.  

Sylvia Hoekstra

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in diverse velden van de gezondheidszorg (psychiatrie, algemeen ziekenhuis en verpleeghuizen) heb ik als docent meegewerkt aan de ontwikkelingen van het stageleren binnen de HBOV en ben vervolgens sinds 1982 werkzaam geweest bij diverse HBOV’s. Vanuit interesse voor het onderbouwen en onderzoeken van mijn vakgebied, heb ik de Masteropleiding Science in Nursing in 1995 afgerond (samenwerkingsverband van University of Cardiff met Universiteit van Utrecht). Om verdere verdieping van vakinhoud en professionalisering van verpleegkundigen, heb ik bij de afdeling Voortgezette Opleidingen, Dienstverlening en Onderzoek (VDO/HAN) diverse (post) HBO-opleidingen ontwikkeld voor onder andere transferverpleegkundigen, MDL-verpleegkundigen, assistent pijnbehandeling en (samen met Rianne van Boekel) pijnconsulenten.

Sinds 2006 verzorg ik onderwijs en begeleid studenten aan de Masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast verricht ik onderzoek bij het lectoraat “Innovatie in de Care”. Onderzoek waar ik op dit moment mee bezig ben: wat zijn de ervaringen met inzetten van beeldzorg/iPad in de thuiszorg? Wat kan de virtual assistant “Anne” bijdragen aan het langer zelfstandig (thuis) wonen?

Mijn drijfveer om me in te zetten voor het platform “Wetenschap in Praktijk” komt voort uit de behoefte om de kwaliteit van zorgverlening nog beter te maken door praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden door kennisontwikkeling en –deling!

Lisanne Hut

Ik ben Lisanne Hut. Na de HBO-V heb ik een tijdje in de invalpool gewerkt in het UMCG en daarna ben ik gestart met de studie verplegingswetenschap. Tijdens deze studie werkte ik bij de polikliniek Oogheelkunde. Momenteel werk ik als verpleegkundige bij de afdeling Algemene Interne Geneeskunde en Infectieziekten en doe ik als promovendus onderzoek naar de werkzame principes van audits, die als kwaliteitsinstrumenten worden ingezet in de ziekenhuiszorg. Hierbij ben ik vooral geïnteresseerd in de rol van leiderschap, eigenaarschap en motivatie van zorgprofessionals. De gedachte hierbij is dat kwaliteitsverbeteringen duurzaam geborgd kunnen worden wanneer het eigenaarschap ligt bij zorgprofessionals. Dit laatste zie ik ook bij de kerngroep Wetenschap in Praktijk: Het optimaliseren van de verpleegkundige beroepsuitoefening kan alleen bewerkstelligd worden als verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich ervan bewust zijn dat EBP een onderdeel is van de beroepspraktijk; dat het onder de professionele standaard valt.

Jopke Kruyt

Ik heb gestudeerd aan de HBO-V te Nijmegen. Daarna ben ik 13 jaar als wijkverpleegkundige werkzaam geweest. Sinds 1985 ben ik actief geweest binnen de werkgroep wijkverpleging van Het Beterschap/ NMV en later als bestuurslid bij de Vereniging voor Verpleegkundigen in de MGZ (VVVM). Na de bestuursperiode ben ik altijd betrokken gebleven bij de beroepsorganisatie. In 1995 heb ik de Mastersopleiding afgerond (MScN) met daaraan volgend een baan bij het NIZW.

Sinds 2001 ben ik werkzaam als zelfstandige met vooral opdrachten in de zorg, zoals interim in management- en staffuncties, vernieuwingsprojecten mede opzetten en uitvoeren, scholing aan verpleegkundigen en verzorgenden en zo nu en dan weer verplegen in de wijk en het verpleeg- en verzorgingshuis.

Ik ben altijd sterk betrokken geweest bij nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en verbeteringen in de zorg. Ook werk ik hier actief aan mee. De leukste opdrachten vind ik wanneer het gaat over het vertalen van beleid naar uitvoering en van uitvoering naar beleid. Wetenschap in de praktijk speelt hierbij een belangrijke rol. Ik wil als lid van WiP anderen inspireren maar ook door anderen geïnspireerd worden o.a. via ons Platform. Dit heb ik o.a. gedaan door samen met Hanneke Ikking vier jaar coördinator te zijn geweest.

Claudia Verkaart

Ik ben verpleegkundige afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in 2009. Na een aantal jaren ervaring opdoen in het ziekenhuis, besloot ik een stap te zetten in de wetenschap binnen de verpleegkundige zorg. Ik ben daarom in 2011 gestart aan de opleiding van verplegingswetenschap en afgerond met een onderzoek over persoonsgerichte zorg in kleinschalig wonen binnen de dementiezorg.

Sinds 2012 heb ik met veel plezier en passie gewerkt in de ouderenzorg, bij WoonZorgcentra Haaglanden en heb ik me kunnen ontwikkelen als professional in het kader van praktijkonderzoek en de verbinding maken tussen praktijk en wetenschap. Tegenwoordig werk ik als docent verpleegkunde in de Hogeschool Leiden. Ik richt me op dit moment vooral op mijn ontwikkeling als docent, maar ik houd altijd in mijn achterhoofd het belang van de combinatie tussen praktijk-onderzoek-onderwijs. Dit is een driehoek die steeds meer mijn belangstelling heeft in alle settings en hoeken waar het beroep verpleegkunde mee te maken heeft.

Actieve leden


Anke Persoon

Ik ben wijk- en geriatrieverpleegkundige en ben in 2010 gepromoveerd.

In Nijmegen heb ik tien jaar als wijkverpleegkundige gewerkt. In die periode was ik bestuurslid van de VVVM (de voorganger van de afdeling Eerstelijnsverpleegkundige van V&VN) en heb het tijdschrift LVW opgestart. Daarvoor ben ik enige jaren redacteur bij TvZ geweest.

Heb tien jaar als zelfstandige gewerkt waarin ik onderwijs verzorgde en onderzoek verrichtte.

Vanaf 2003 werk ik als verpleegkundig expert op de afdeling Geriatrie waar mijn hoofdopdracht is om wetenschap en praktijk op onze afdeling te integreren. In die tijd ben ik vier jaar lid geweest van de VAR. In 2010 ben ik gepromoveerd op het onderwerp het inschatten van het cognitief vermogen bij oudere mensen.

Momenteel werk ik als coördinator bij het UKON, een netwerk van en vanuit verpleeghuizen. Ook hier is mijn belangrijkste opdracht om de verbinding te versterken tussen Wetenschap en Praktijk


 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.