Wetenschap en V&VN

  • 1 november 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk
Catharina

In gesprek met Catharina van Oostveen, bestuurslid en portefeuillehouder Wetenschap

Met de komst van het nieuwe V&VN bestuur in 2021 is wetenschap onderdeel van de strategische agenda van V&VN geworden, onder meer in de vorm van Strategische prioriteit 1 'Kennis in de Praktijk'. 

Als platform dat zich toelegt op wetenschap, vindt V&VN Wetenschap in Praktijk het belangrijk om op de hoogte te blijven van de activiteiten die V&VN onderneemt ten aanzien van deze prioriteit, en in gesprek te zijn over de momenten waarop V&VN Wetenschap in Praktijk actief kan bijdragen. Daarom laten wij ons een aantal
keren per jaar bijpraten door bestuurslid en portefeuillehouder Wetenschap, Catharina van Oostveen.  

Op dit moment kunnen wij meedelen dat V&VN momenteel aan twee
onderwerpen werkt, namelijk het opzetten en uitwerken van een plan voor
oprichting van een kennisinstituut en het vormgeven van de complete
kenniscyclus om de kennisinfrastructuur voor verpleegkundig specialisten,
verpleegkundigen en verzorgenden te verstevigen.  

Vanaf heden zullen wij jullie via onze nieuwsbrief en website op de hoogte
houden van onze gesprekken met Catharina van Oostveen. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)