Terugblik ZonMw Netwerkbijeenkomst Verpleging en Verzorging 4 juni 2024

  • 14 juni 2024
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk

Op 4 juni vond weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Verpleging en Verzorging plaats in Amersfoort, met als thema: '40 jaar Verplegingswetenschap'. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om onderzoeks- en projectgroepen bij elkaar te brengen, kennis uit te wisselen en te inspireren.  

Op 4 juni vond weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Verpleging en Verzorging plaats in Amersfoort, met als thema: '40 jaar Verplegingswetenschap'. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om onderzoeks- en projectgroepen bij elkaar te brengen, kennis uit te wisselen en te inspireren.  

De eerste helft van het programma was gevuld met verschillende presentaties en interviews. Zo startte Prof. Lisette Schoonhoven als dagvoorzitter met een lezing over de geschiedenis van de Verplegingswetenschap en de invloed daarvan in het heden en toekomst. In deze 40 jaar is er al veel voortgekomen uit de inzet van Verplegingswetenschappers door de jaren heen. Rolmodellen en mentoren worden daarin ook als enorm belangrijk gezien. Dr. Pieter Bas Lalleman vertelde over hoe de verpleging wordt gerepresenteerd in de media. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd in Nederland maar ook internationaal. In het paneldebat, voorgezeten door Hugo Schalkwijk, werd er teruggeblikt samen met verschillende generaties Verplegingswetenschappers, over de stappen die gezet zijn door de jaren heen om te komen waar wij nu zijn en hoe dit voortgezet kan en moet worden. Hierin kwam vooral naar voren dat de professionaliteit waarmee Verplegingswetenschap zich ontwikkelt enorm is toegenomen, maar dat met name positionering nog wel inzet en misschien ook strijd nodig heeft.  

                    (Bron: ZonMw)

Tijdens de pauze konden er, naast netwerken, ook posterpresentaties bekeken worden van Y. Klein Holte, K.A. Burgers, S.F. Boekelder, D. de Jong, I. Vink en A. Heijboer. 

Het tweede gedeelte bestond uit een keuze tussen vijf afzonderlijke sessies, waarvan er twee bijgewoond konden worden. Eén van deze sessie was Beter laten Beter doen waar gesproken werd over de-implementatie van niet-gepaste zorg. Als een voorbeeld werd het wijzigen van 'steriel' katheteriseren naar 'schoon' katheteriseren genoemd. Dit scheelt veel afval, CO2 en kosten. Andere sessie waren: Slimme inco implementeren dat inging op persoonsgerichte (in)continentiezorg; Praktische inzichten voor het behoud van professionals gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel; Proactieve passende zorg bij dementie voor kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en Succesvol stimuleren van e-Health implementatie voor het slimmer inrichten van de zorg. Deze laatste sessie behandelde SET-projecten (Stimuleringsregeling e-health Thuis) zodat mensen met een chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en werd er een presentatie gegeven over inzet en behaalde resultaten van SET. Eén van de projecten is 'Zo-Dichtbij'; een digitale 'kluis' voor medische gegevens en dat de patiënt meer zelf-regie (terug) geeft. Alle sessies werden plenair teruggekoppeld zodat de 'lessons learned' werden gedeeld en eventuele vragen beantwoord konden worden.  

Als afsluiting werd er vanuit de Alumnivereniging Verplegingswetenschap op ludieke wijze ingegaan op de 'Karakteristiek van een Verplegingswetenschapper'.  

Uiteraard was er na afloop een borrel om elkaar nog te spreken. Zeer zeker een inspirerende dag met veel inhoud, bekende gezichten maar ook nieuwe contacten en al een datum voor de volgende bijeenkomst: 3 juni 2025 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)