Publicatie Audits in de gezondheidszorg

  • 21 juni 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk
Audit

Ons kerngroeplid Lisanne Hut heeft in maart 2021 met Gera Welker, Kees Ahaus en Rijk Gans een systematisch literatuuronderzoek gepubliceerd waarin is onderzocht of audits tot een betere kwaliteit van zorg in het ziekenhuis leiden. Zo krijgen beleidsmakers inzicht in wat werkt bij het inzetten van audits. Daarnaast leren zorgprofessionals waar de kracht van hun kwaliteitsverbetering ligt.

Het onderzoek identificeerde zeven werkzame elementen (Context-Mechanism-Outcome configuraties (CMO’s)):

(1) Audits die zijn gestart vanuit een extern bureau (bv. JCI, ISO, HKZ etc.) creëren bewustzijn, maar het effect op kwaliteitsverbetering neemt af in de loop van de tijd;

(2) Een gevoel van noodzaak tot veranderen bij zorgprofessionals leidt tot betrokkenheid bij een audit;

(3) Afdelingen hebben een zorgprofessional nodig die enthousiast is over de audit en hierin voorop loopt (‘champion’), zodat collega-zorgprofessionals ook mee willen doen;

(4) Audits die zijn gestart door zorgprofessionals hebben een grotere kans om op lange termijn te slagen;

(5) Het delen van kennis tijdens een externe audit zorgt voor deelname van zorgprofessionals;

(6) Auditdata helpen zorgprofessionals bij het aan de orde stellen van problemen in hun gesprekken met leidinggevenden;

(7) Audits zorgen ervoor dat het geven van feedback tussen collega's gemakkelijker gaat, waardoor het gevoel van hiërarchie vermindert en de samenwerking verbeterd.

Geïnteresseerd in alle uitkomsten? 

Klik hier voor het lezen van de hele publicatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!