PREPARATION studie: een wetenschappelijk onderzoek naar zorg rondom patiënten met een hoge kans op complicaties na een operatie

  • 5 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk
Model Passend Behandelplan (1)

In november 2022 is de PREPARATION studie gestart met als doel de toegevoegde waarde van een gestructureerd multidisciplinair overleg (MDO) voor geplande chirurgie te onderzoeken.

Jaarlijks ondergaan veel patiënten die een verhoogd risico op complicaties hebben een operatie. Dit zijn patiënten die naast de aandoening waarvoor ze geopereerd worden, nog andere ziekten hebben. Volgens de landelijke richtlijn preoperatieve zorg/ peri operatief traject wordt een preoperatief MDO aangeraden bij deze hoog risico patiënten. Echter, dit MDO vindt nog niet in ieder ziekenhuis structureel plaats.

De PREPARATION studie vindt plaats in 14 ziekenhuizen waar nu nog geen preoperatief MDO wordt gedaan/gehouden. Stapsgewijs worden in de ziekenhuizen een MDO geïmplementeerd waar de chirurg, de anesthesist en de verpleegkundig(e) (specialist) aan deelnemen. In de studie wordt de situatie vóór en ná de implementatie van het MDO met elkaar vergeleken (zogenaamd stepped wedge cluster randomized design).

MDO

Voor goede besluitvorming in het MDO wordt uitgegaan van het model Passend behandelplan. Dit model bestaat uit drie informatiecomponenten: behandelopties, doelen en voorkeuren van de patiënt en gezondheidssituatie. Verpleegkundigen kunnen hierin een belangrijke rol spelen gezien hun kennis, expertise over de gezondheidssituatie en kwaliteit van leven, maar ook de benaderbaarheid voor patiënten om in gesprek te gaan over de doelen en voorkeuren van de patiënt. Dit laatste gebeurt met behulp van de outcome prioritization tool, de OPT. Door deze informatiecomponenten gestructureerd in kaart te brengen en te delen met de andere disciplines vervullen de verpleegkundige een belangrijke rol in de besluitvorming tijdens het MDO. In totaal zullen 1200 patiënten deelnemen aan deze studie. De patiënten zullen een jaar gevolgd worden zodat ook langer na de operatie kan worden beoordeeld of het MDO het gewenste resultaat voor de patiënt heeft opgeleverd. Naast de patiëntuitkomsten, wordt er ook onderzoek gedaan naar de kostenaspecten.

Deelnemende ziekenhuizen

De 14 deelnemende ziekenhuizen zijn: Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyderland Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Meander Ziekenhuis, OLVG, Gelre Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De studie wordt financieel ondersteund door Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik en wordt gecoördineerd vanuit Rijnstate (Arnhem) in samenwerking met de Universiteit Twente, het Amsterdam UMC, het Maastricht UMC en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Voor meer informatie of vragen kan er contact opgenomen met Jacqueline Vernooij (projectleider) of Nick Koning (hoofdaanvrager) via preparation@rijnstate.nl. Voor vragen m.b.t. de rol van de verpleegkundige kan er contact opgenomen worden met Hanneke van der Wal (h.van.der.wal-huisman@umcg.nl).

                         

Model Passend Behandelplan
Outcome Priorization Tool

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!