Notes on Nursing Documentation; vooraankondiging proefschriftverdediging 

  • 29 augustus 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk
Books

Waar gaat je proefschrift over?
Over hoe de kwaliteit van verslaglegging door verpleegkundigen en verzorgenden kan verbeteren. Ook gaat het over de ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten met elektronische verslaglegging, waaronder ervaringen met elektronische dossiers, ervaren werkdruk en ervaringen met participatie van cliënten bij de verslaglegging.

Waarom heb je dit onderzocht?
De kwaliteit van de verpleegkundige verslaglegging is ondermaats, terwijl de verslaglegging essentieel is voor de veiligheid van cliënten en voor goede kwaliteit van zorg. Het was onduidelijk tegen welke knelpunten verpleegkundigen en verzorgenden aanlopen bij de elektronische verslaglegging. Ook was het onduidelijk hoe verpleegkundigen en cliënten ervaren dat cliënten participeren bij de verpleegkundige verslaglegging. Om die redenen hebben we dit onderzocht.

Wat heb je precies gedaan om tot de resultaten te komen?
Het promotieonderzoek bestaat uit zes studies. Als eerste bracht een internationaal literatuuronderzoek in kaart aan welke kwaliteitscriteria de verpleegkundige verslaglegging moet voldoen om de kwaliteit van de verslaglegging te verbeteren. Daarna is middels een landelijke vragenlijstonderzoek in beeld gebracht in welke mate verpleegkundigen en verzorgenden steun ervaren van de elektronische dossiers waarmee zij werken binnen de wijkverpleging, verpleeghuizen, GGZ en ziekenhuizen. Met een mixed method onderzoek is de relatie onderzocht tussen de registratie werkzaamheden en de ervaren werkdruk van verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dit mixed method onderzoek bestond uit een landelijk vragenlijstonderzoek en focusgroepen. Verder werd in twee kwalitatieve onderzoeken met interviews onderzocht wat de ervaringen van verpleegkundigen en cliënten zijn met cliëntparticipatie bij de verpleegkundige verslaglegging in de wijkverpleging. Als laatste gaf een landelijk vragenlijstonderzoek inzicht in de attitudes van verpleegkundigen in de wijkverpleging en ziekenhuizen ten opzichte van het gebruik van cliëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Wat zijn de belangrijkste resultaten die uit je proefschrift naar voren komen?
Om de kwaliteit van de verpleegkundige verslaglegging te verbeteren moeten elektronische dossiers beter aansluiten bij het verpleegkundig proces, dezelfde termen inbouwen en meer gebruiksvriendelijk worden voor verpleegkundigen. Momenteel ervaren verpleegkundigen slechts matige ondersteuning van de elektronische dossiers en zorgen niet gebruiksvriendelijke dossiers ervoor dat verpleegkundigen een hoge werkdruk ervaren. Aangezien cliënten verschillen in hoe zij wensen en kunnen participeren moeten verpleegkundigen hun ondersteuning aanpassen op de behoefte en mogelijkheden van de individuele cliënt.

Wat betekenen de resultaten voor de praktijk?
De kwaliteit van verpleegkundige verslaglegging is essentieel voor het verlenen van kwalitatief goede en veilige zorg. Het onderzoek laat zien hoe deze kwaliteit kan verbeteren. Ook volgen uit het onderzoek aangrijppunten voor de doorontwikkeling en verbetering van de huidige elektronische dossiers. De inzichten in de werkdruk die verpleegkundigen ervaren door registraties geeft een beeld van waar mogelijke oplossingen liggen om de registratielast van verpleegkundigen te verlagen. Tenslotte laat het onderzoek zien dat cliënten verschillen in hun behoeftes en mogelijkheden om te participeren bij de verslaglegging, wat relevant is voor o.a. de ontwikkelingen rondom persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Kim de Groot, MSc RN 
onderzoeker en wijkverpleegkundige 
 
Titel proefschrift: Notes on Nursing Documentation: Quality criteria and views of nurses and patients.

Nivel 
VU Amsterdam 
 
De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats op maandag 19 september om 13:45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. 
Aanmelden en/of opvragen proefschrift kan via k.degroot@nivel.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!