Kerstboodschap van voorzitter Vina Slev

  • 15 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk
Pexels Tim Mossholder 383646

Beste nieuwsbrieflezers,  
 
Nog een aantal weken en het jaar is voorbij. Het was wederom een roerig en bijzonder coronajaar. Een jaar waarin ons geduld meermaals op de proef werd gesteld en waarin meermaals een beroep op ieders veerkracht is gedaan. Dit op zowel persoonlijk als professioneel vlak.  
 
Terugblik  
Vanuit verpleegkundig perspectief was 2021 eveneens een bijzonder jaar. Het is dan ook tijd voor een terugblik waarin we een aantal hoogtepunten benoemen maar waarbij wij tegelijkertijd aangeven dat het geen volledig overzicht is.  
 
Wisseling van de wacht 
In februari nam Bianca Buurman afscheid van haar functie als Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van VWS. Het stokje werd overgenomen door Evelyn Finnema die overigens later in het jaar als hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs werd geïnstalleerd. 
Onder het voorzitterschap van Bianca Buurman startte V&VN Algemeen het jaar met een nieuw vast verenigingsbestuur. 
Vergelijkbaar met V&VN Algemeen, startte V&VN Wetenschap in Praktijk (WiP) het jaar met een nieuwe voorzitter.   
 
Strategische agenda en beleidsplan 
V&VN Algemeen had zich onder meer tot taak gesteld een strategische agenda op te stellen die medebepalend zal zijn voor de thema’s waar V&VN zich op zal richten. Een van de thema’s betreft Kennis in de praktijk. Dit is tevens het thema waar het meerjaren beleidsplan van WiP bij aansluit.  
In november heeft de kerngroep het beleidsplan 2022-2026, op basis van input van de leden, opgesteld. Het beleidsplan is inmiddels voor commentaar aan de leden voorgelegd. Na verwerking van eventuele feedback zal het beleidsplan definitief worden gemaakt en op onze website worden gepubliceerd. 
 
Themabijeenkomsten 
Al dan niet binnen het samenwerkingsverband 3VW, heeft WiP verscheidene drukbezochte digitale themabijeenkomsten georganiseerd. Elke themabijeenkomst op zichzelf was een succes en informatief. De 3VW-bijeenkomst met Evelyn Finnema lichten wij er even uit: Het was een mooie interactieve bijeenkomst met de nieuwe CNO die niet alleen vanuit de praktisch en verpleegkundig perspectief informatief was, maar zeker ook voor wat betreft de functie van Chief Nursing Officer. Meer inzicht is gegeven in wat de functie van CNO nu precies inhoudt, hoe een CNO te werk gaat, en hoe deze ervoor zorgt dat vraagstukken uit de praktijk op de agenda van het ministerie van VWS terecht komen. 
 
Dichterbij dan je denkt 
De interactieve themabijeenkomst met de nieuwe CNO was laagdrempelig waardoor de afstand tussen microniveau en macroniveau, tussen lokaal en landelijk werd verkleind. 
Hetzelfde geldt voor gesprekken die wij met Manon Vanderkaa en Catharina van Oostveen hebben gehad over de positionering van wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek, evidence based practice en ons platform, binnen V&VN. De afstand tussen bestuur en platform kan gevoelsmatig groot zijn maar de toegankelijkheid en het laagdrempelige contact neemt dit gevoel weg. In volgende nieuwsbrieven zullen wij u uitgebreider over de gesprekken informeren. 
 
WiP-leden, onderzoek en richtlijnontwikkeling 
Een mooie ontwikkeling is dat men WiP steeds beter weet te vinden. Zo is Wip door verschillende Wip-leden vertegenwoordigd bij richtlijnontwikkeling en onderzoek. 
 
Vooruitblik 
Bij een terugblik aan het eind van een jaar hoort ook een vooruitblik naar het aankomende jaar:  
Wij hebben wederom een aantal interessante themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen gepland. De eerste van het jaar is op 27 januari met spreker Paul Doedens (Voorkomen van agressie-incidenten de GGZ). De tweede bijeenkomst is op 17 februari met spreker Marjon van Rijn (Ongewenste zorg in de laatste levensfase). In de nieuwsbrief en op onze website vindt u binnenkort meer informatie. 
Verder heeft 3VW de intentie om weer een gezamenlijk symposium en een tweede themabijeenkomst met de CNO te organiseren. 
Sinds dit jaar zijn binnen WiP commissies ingesteld, namelijk 1) de commissie EBP, 2) de commissie Themabijeenkomsten, 3) de commissie PR & Communicatie, en 4) de commissie Positionering Wetenschap in Praktijk. De verschillende commissie hebben elk hun taken en verantwoordelijkheden, waaronder het uitvoeren van activiteiten uit het beleidsplan.  
De commissies bestaan op dit moment voornamelijk uit kerngroepleden maar wij hopen op betrokkenheid van andere actieve Wip-leden. Wij nodigen u daarom van harte uit voor deelname aan een of meerdere commissies! 
 
Tot slot 
Wij willen iedereen die zich op een of ander manier voor WiP heeft ingezet nogmaals hartelijk danken en wensen u allen een gelukkig en vooral gezond 2022! 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd