Kerstboodschap van voorzitter Vina Slev

  • 21 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk
Pexels Tim Mossholder 383646

Nog een aantal weken en het jaar is voorbij. Nog steeds was het een jaar van onzekerheden, voor wat betreft corona, ontwikkelingen binnen de beroepsgroep in het bijzonder en de gezondheidszorg in het algemeen. Gelukkig was het ook een jaar waarin wij elkaar steeds meer en vaker  konden zien, niet alleen binnen de kaders van de werkvloer maar ook daarbuiten, met collega's, familie en vrienden. Dit bood weer perspectief en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten!  
 
Terugblik  
Graag blik ik terug op het afgelopen 'Wetenschap in Praktijk-jaar' waarin mooie successen zijn geboekt en wij een gevarieerd programma aan themabijeenkomsten hebben georganiseerd.  
 
Interne samenwerkingen 
Het afgelopen jaar hebben wij verscheidene samenwerkingen verkend en opgezet.  
Zoals in onze nieuwsbrief van november gemeld hebben wij frequent overleg met bestuurslid Catharina van Oostveen die portefeuillehouder Wetenschap is. Verder hebben wij met regelmaat contact met het Wetenschappelijk College Verpleegkunde. Tijdens deze gesprekken houden wij elkaar op de hoogte van ieders activiteiten en verkennen wij samenwerking.  
 
Externe samenwerkingen 
Ook hebben we sinds het najaar samenwerkingen opgestart met de master Evidence Based Practice in Health Care van AMC-UvA en omni cura ACADEMY, in het kader waarvan leden van Wetenschap in Praktijk met korting cursussen kunnen volgen. 
 
Themabijeenkomsten 
Nadat we bijna een jaar stil hebben gelegen zijn we in vol ornaat terug gekomen met maar liefst 9 themabijeenkomsten, waaronder wederom één met CNO Evelyn Finnema, in samenwerking met Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland en Rho Chi at-Large Chapter. 
Een keur aan onderwerpen hebben de revue gepasseerd waarmee we hebben getracht verschillende verpleegkundige werkvelden onder de aandacht te brengen. Zo hebben wij themabijeenkomsten georganiseerd over onder meer agressie in de GGZ, palliatieve zorg, dementiezorg, ouderenzorg, behouden van (student-)verpleegkundigen en zelfvertrouwen van verpleegkundigen ten aanzien van toepassen van EBP.  
 
Publicaties op de website 
Nieuw is dat wij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die (promotie)onderzoek doen of hebben verricht, de gelegenheid bieden om informatie over hun onderzoek te publiceren op onze website. Bent u benieuwd naar de onderzoeken die wij onder de aandacht hebben gebracht, kijkt u dan op onze website. Wilt u zelf iets over uw onderzoek publiceren, mail dan naar wetenschapinpraktijk@venvn.nl.  
 
Vooruitblik 
Bij een terugblik aan het eind van een jaar hoort ook een vooruitblik naar het aankomende jaar.  
Met veel plezier kan ik zeggen dat wij in 2023 maar liefst 10 themabijeenkomsten gaan organiseren, en als kers op de taart, het 3VW symposium op maandag 5 juni 2023, samen met Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland en Rho Chi at-Large Chapter.  
Een aantal van de themabijeenkomsten en het 3VW symposium zullen op locatie plaatsvinden. Dit biedt weer de gelegenheid om te netwerken. Bent u benieuwd naar de onderwerpen, houd dan onze nieuwsbrief en onze website in de gaten.  
 
Tot slot 
Namens heel de kerngroep wens ik u allen een gelukkig en vooral gezond 2023 en hopen wij u te ontmoeten bij één van onze activiteiten in het nieuwe jaar.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)