Bijdrage V&VN Wetenschap in Praktijk Anna Reynvaan expertmeeting

  • 25 mei 2023
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk

V&VN Wetenschap in Praktijk heeft dit jaar aan de Anna Reynvaan Expertmeeting op 9 mei jl. deelgenomen, in de Poll ‘EBP in Daily Practice’. Tijdens deze Poll zijn drie pitches uitgezonden waaronder die van Wetenschap in Praktijk met als titel “Facilitating Evidence Based Practice; What nurses associations can do?”.

Richtlijnen

Bijdrage V&VN Wetenschap in Praktijk Anna Reynvaan expertmeeting

V&VN Wetenschap in Praktijk heeft dit jaar aan de Anna Reynvaan Expertmeeting op 9 mei jl. deelgenomen, in de Poll ‘EBP in Daily Practice’. Tijdens deze Poll zijn drie pitches uitgezonden waaronder die van Wetenschap in Praktijk met als titel “Facilitating Evidence Based Practice; What nurses associations can do?”. In deze pitch hebben wij toegelicht welke activiteiten V&VN en V&VN Wetenschap in Praktijk ondernemen om onder meer de toepassing van Evidence Based Practice in de praktijk en het gebruik van evidence based resultaten te faciliteren.

De Poll werd afgesloten met een reflectie van Lynn Gallagher-Ford die dit jaar de Anna Reynvaanlezing verzorgde. In de reflectie complimenteerde Lynn Gallagher-Ford onder meer de kenniscyclus die V&VN hanteert bij richtlijnontwikkeling, waarbij geïdentificeerde kennishiaten aan de wetenschap teruggegeven met als doel en vraag om hiernaar onderzoek te doen.
Verder werd vanuit de aanwezigen de vraag gesteld of voor de verpleegkunde een onderzoeksagenda zou moeten worden opgesteld of dat aansluiting bij een algemene onderzoeksagenda voor de gezondheidszorg zou volstaan.
Onze voorzitter, Vina Slev, die bij de online expertmeeting aanwezig was, heeft aangegeven dat V&VN in haar Strategische Agenda de ontwikkeling van een onderzoeksagenda heeft opgenomen. Daarnaast heeft Vina de waarde en het belang van een eigen onderzoeksagenda benadrukt. Verpleegkunde is een op zichzelf staand vakgebied waardoor een eigen onderzoeksagenda niet slechts passend maar ook zeer gewenst is. Aansluiting bij een algemene onderzoeksagenda heeft het risico in zich dat verpleegkundige kennishiaten binnen de context van algehele gezondheidszorg niet worden geprioriteerd, terwijl het binnen het verpleegkundige vakgebied urgente vraagstukken kunnen betreffen. Aanvullend heeft Vina benoemd, ook de ontwikkeling van onderzoeksagenda’s voor specifieke verpleegkundige expertisegebieden te overwegen.

'Tijdens deze Poll zijn drie pitches uitgezonden waaronder die van Wetenschap in Praktijk met als titel “Facilitating Evidence Based Practice; What nurses associations can do?”. Klik hier voor onze pitch.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)